CA | ES

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA PREPARACIÓ

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA PREPARACIÓ

La preparació és un valor humà que consisteix en la planificació, la formació, l’autoconeixement i l’experiència.  Per què estar preparat, va dir l’argument, quan ningú sabia per a què estar preparat? Avui en dia, torna a prendre’s seriosament la planificació estratègica, és clau. Alguns no la van abandonar mai… En anys bons i dolents, cal estar preparat per a la majoria de les eventualitats.   

En aquesta sessió s’han presentat cinc experiències destacades provinents del call for projects 2022 que mostren una relació entre professional i pacient basada en aquest valor o qualitat humana. L’apartat de debat s’ha vehiculat entorn d’aspectes clau sobre com establir una relació entre pacient i professional basada en la planificació, preparació i experiència, entenent que cal un enfocament estratègic, que va des de la participació precoç del pacient fins al rendiment de comptes o resultats.

Han participat en la sessió:

Elisenda de la Torre | Moderadora– pacient –
Presidenta i Patient Advocacy
REU+/ LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
lligareumatologica.org/reu
@DeElisenda | @reu_mas

Joan Sánchez de Toledo, MD, PhD
Head of Department, Pediatric Cardiology
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Assistant Professor, Department of Critical Care Medicine
UNIVERSITY OF PITTSBURGH
Associate Professor
UNIVERSITAT DE BARCELONA
europeanallianceforvalueinhealth.eu/case-study/cortex-ecare-a-high-value-care-approach-for-patients-with-congenital-heart-disease/
«CORTEX-eCARE: un enfocament d’atenció d’alt valor per a nens amb cardiopaties congènites»

Marc Baget, MD, PhD
Metge adjunt en el Servei d’Oftalmologia
HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Professor associat d’Oftalmologia
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

iispv.cat
«Cribratge massiu de la retinopatia diabètica basat en algorismes d’intel·ligència artificial en l’àmbit de l’atenció primària»

Cisa Llopis
Coordinadora Tècnica
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
som360.org/ca

«SOM Salut Mental 360. Plataforma digital per a la promoció de la salut mental»
@SaludMentalSJD

Rafael Prieto
Investigador predoctoral
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO) SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
activehipplus.com
«ActiveHip+ Activació de les persones grans després d’una fractura de maluc»

Muntsa Queralt
Public Affairs General Medicines
SANOFI
diguan.es

«Diguan: Una visió del programa educatiu en diabetis tipus 1 (DM1) després de 9 anys d’experiència»
@muntsaq | @SanofiES

 

xpabcncongress.com