CA | ES

EDICIÓ 2016

EL CONGRÉS EN IMATGES

Fes clic sobre la imatge per accedir al recull fotogràfic

VIDEOS DE LES SESSIONS 2016

Fes clic sobre la imatge per accedir a la plataforma de vídeos.

Revisa el programa 2016 en pdf

Descarrega-te'l

CONSULTA LES PRESENTACIONS DELS PONENTS

Fes clic sobre el títol de cada ponència per descarregar les presentacions.

Dr. Andrew McCulloch – PICKER INSTITUTE EUROPE
Evaluating and Using Patient Experience – where have we got to?

Dra. Cristina Bustillo – HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Algunes experiències de codisseny a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Sra. Lekshmy Parameswaran – FUELFOR
El poder de les persones: el disseny conjunt com a mètode per a transformar els nostres sistemes,
serveis i experiències sanitàries

Sra. Anna Forment – EVERIS
Patient Journey com a punt de partida per a la definició de serveis diferencials

Dr. Felip Miralles – EURECAT
L’experiència del pacient com a motor de la innovació en tecnologies de la salut

Sr. John Eaglesham – ADVANCED DIGITAL INSTITUTE (UK)
Una solució digital integrada per donar suport a l’autocura

Sra. Ana Mayoral – OXIGEN SALUD
Projecte MyOSA: sistema de telemonitorització de pacients amb CPAP

Sra. Imma Grau – FUNDACIÓN ISYS
Xemio, una ajuda per a ePacients durant la quimioteràpia i el tractament del #càncer

Sr. Jordi Carrabina – UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Soles intel·ligents per monitorar l’índex de risc de caigudes

Sr. Enric Llopis – FUNDACIÓ TICSALUT
El Portal AppSalut

Dr. Sergio Bella – OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ – IRCCS (Roma) -Representant de VIVISOL
Gestió del pacient pediàtric amb fibrosi quística a través de la telemedicina

Sra. Montserrat García LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA i FEDERACIÓ ECOM
Sra. Elisenda de la Torre LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Vivim la Vida!: Cocrear i compartir en obert per apoderar-nos i guanyar autonomia

Sra. Anna Vila – OXIMESA
La ventilació mecànica invasiva i no invasiva al domicili del pacient

Sra. Anna Sant – LACOCOMEDIC
Experiència del Pacient: Processos, Persones i Espais

Dr. Juan Manuel Moreno – SENSE4CARE
Sistemes basats en TIC al servei dels malalts de Parkinson

Sr. Julio Álvarez – VIRTUALWARE
Gamificant la neurorehabilitació

Sra. Amanda Ferrer + Sr. Càndid López – MASTER LASALLE EHEALTH-BCN I PROJECTE U24app
Eina de suport al ciutadà per a la utilització dels serveis d’urgències

Sra. Yolánda Lupiáñez – FUNDACIÓ I2CAT
Hackathon ciutadana com a eina d’innovació en salut

Sr. Jordi Mitjà – HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Sala d’espera interactiva per a pacients i famílies

Sra. Laura Fernández – FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT
Actua davant del dolor crònic

Dr. Joan Escarrabill – HOSPITAL CLÍNIC
L’itinerari de l’Hospital Clínic: un hospital orientat als pacients

Sr. Albert Esplugas – RATENOW
Feedback del pacient en temps real

xpabcncongress.com