CA | ES

CONSULTA ELS CONTINGUTS DE LA PRIMERA EDICIÓ

Revisa el programa 2016 en pdf

Descarrega-te'l

VIDEOS DE LES SESSIONS 2016

Fes clic sobre la imatge per accedir a la plataforma de vídeos.

FOTOGRAFIES

Fes clic sobre la imatge per accedir al recull fotogràfic

CONSULTA LES PRESENTACIONS DELS PONENTS

Fes clic sobre el títol de cada ponència per descarregar les presentacions.

Dr. Andrew McCulloch – PICKER INSTITUTE EUROPE
Evaluating and Using Patient Experience – where have we got to?

Dra. Cristina Bustillo – HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Algunes experiències de codisseny a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Sra. Lekshmy Parameswaran – FUELFOR
El poder de les persones: el disseny conjunt com a mètode per a transformar els nostres sistemes,
serveis i experiències sanitàries

Sra. Anna Forment – EVERIS
Patient Journey com a punt de partida per a la definició de serveis diferencials

Dr. Felip Miralles – EURECAT
L’experiència del pacient com a motor de la innovació en tecnologies de la salut

Sr. John Eaglesham – ADVANCED DIGITAL INSTITUTE (UK)
Una solució digital integrada per donar suport a l’autocura

Sra. Ana Mayoral – OXIGEN SALUD
Projecte MyOSA: sistema de telemonitorització de pacients amb CPAP

Sra. Imma Grau – FUNDACIÓN ISYS
Xemio, una ajuda per a ePacients durant la quimioteràpia i el tractament del #càncer

Sr. Jordi Carrabina – UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Soles intel·ligents per monitorar l’índex de risc de caigudes

Sr. Enric Llopis – FUNDACIÓ TICSALUT
El Portal AppSalut

Dr. Sergio Bella – OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ – IRCCS (Roma) -Representant de VIVISOL
Gestió del pacient pediàtric amb fibrosi quística a través de la telemedicina

Sra. Montserrat García LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA i FEDERACIÓ ECOM
Sra. Elisenda de la Torre LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Vivim la Vida!: Cocrear i compartir en obert per apoderar-nos i guanyar autonomia

Sra. Anna Vila – OXIMESA
La ventilació mecànica invasiva i no invasiva al domicili del pacient

Sra. Anna Sant – LACOCOMEDIC
Experiència del Pacient: Processos, Persones i Espais

Dr. Juan Manuel Moreno – SENSE4CARE
Sistemes basats en TIC al servei dels malalts de Parkinson

Sr. Julio Álvarez – VIRTUALWARE
Gamificant la neurorehabilitació

Sra. Amanda Ferrer + Sr. Càndid López – MASTER LASALLE EHEALTH-BCN I PROJECTE U24app
Eina de suport al ciutadà per a la utilització dels serveis d’urgències

Sra. Yolánda Lupiáñez – FUNDACIÓ I2CAT
Hackathon ciutadana com a eina d’innovació en salut

Sr. Jordi Mitjà – HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Sala d’espera interactiva per a pacients i famílies

Sra. Laura Fernández – FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT
Actua davant del dolor crònic

Dr. Joan Escarrabill – HOSPITAL CLÍNIC
L’itinerari de l’Hospital Clínic: un hospital orientat als pacients

Sr. Albert Esplugas – RATENOW
Feedback del pacient en temps real

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!