CA | ES

CONGRÉS

Què és l'XPAtient Barcelona Congress?

L’XPAtient Barcelona Congress és una de les accions principals impulsada per l’XPA (Experiència de Pacient) Barcelona  -una comunitat de pràctica que aglutina institucions de l’àmbit hospitalari, tecnològic, de la recerca i l’administració- per tal de transformar el model assistencial i que aquest situï el pacient com a l’element clau i prioritari.

En el congrés es donaran a conèixer les conclusions extretes dels tallers i activitats pròpies de l’XPA Barcelona i es convidarà a la comunitat mèdica a participar dels resultats extrets, per tal de fer aflorar les iniciatives i bones pràctiques i ajudar a implementar-les en el sistema de salut.

El comitè organitzador de l’XPAtient Barcelona apunta que l’experiència del pacient conforma el tercer pilar de la qualitat en l’assistència mèdica, conjuntament amb la seguretat i l’efectivitat del tractament.

 OBJECTIUS PRINCIPALS

  • Donar a conèixer la tasca i les conclusions dels tallers realitzats per la Comunidad de Pràctica

  • Detectar les bones pràctiques i promoure la seva implantació en el sistema de salut 

  • Fer aflorar la recerca que s’està duent a terme en el camp de la millora de la qualitat assistencial

  • Esdevenir el punt de trobada anual dels professionals que treballen en la millora de la qualitat assistencial i les empreses de serveis amb solucions per aquest sector

A QUI S'ADREÇA?

  • Pacients, cuidadors i familiars

  • Associacions de pacients i entitats del 3r sector dedicades a l’atenció del pacient

  • Entitats de recerca aplicada al sector assistencial (Universitats, centres tecnològics, etc.)

  • Administracions públiques i entitats privades amb capacitat de decisió sobre l’adopció de noves solucions i pràctiques que millorin la qualitat assistencial del pacient

  • Empreses de serveis i empreses de tecnologies amb solucions per a la millora de la qualitat assistencial

xpabcncongress.com