CA | ES

Conclusions 2021

CONCLUSIONS 2021:

Algunes de les conclusions que ens ha aportat aquesta 6a edició de l’XPatient Barcelona Congress, de la mà de ponents i panelistes, integrat per experts de la salut, la recerca, tecnològics i pacients, posen de manifest que al llarg dels dos dies de congrés s’ha pogut:

  1. Conèixer iniciatives, mètodes i tecnologies amb impacte en la millora de l’experiència de pacient.

  2. Concordar en la importància d’identificar i d’entendre les necessitats no cobertes dels pacients, com a primer pas de tot procés innovador i transformador.

  3. Ressaltar que la participació dels pacients ha d’implementar-se des de l’inici dels projectes, per garantir la qualitat del procés i aconseguir un impacte real i durador.

  4. Destacar projectes de valor que es desenvolupen en els sectors assistencial, tecnològic, i associatiu, que generen resultats tangibles per millorar la qualitat de vida i l’experiència dels pacients.

  5. Posar de manifest els avantatges de la tecnologia per facilitar la comunicació entre professionals i pacients amb l’auge de les visites virtuals i de la telemedicina durant la pandèmia.

  6. Debatre sobre la revolució que impulsa l’ús de la Intel·ligència Artificial en el sector de la salut, els seus avantatges i els reptes i dificultats que suposa per a l’atenció i el desenvolupament tecnològic.

  7. Crear un espai d’intercanvi amb experts i professionals de l’ecosistema de salut, però també, i sobretot, amb pacients, per conèixer quines són les seves necessitats no cobertes.

Cada conclusió ens ha d’ajudar a seguir millorant i aportant coneixement a tot l’ecosistema de salut, i posar al pacient en el centre de la salut.
XPatient Barcelona Congress

xpabcncongress.com