CA | ES

L’Hospital Clínic és un hospital universitari fundat l’any 1906 i pertanyem a la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública de Catalunya (XHUP). A l’Hospital Clínic hi ha la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, i desenvolupa activitats en l’àmbit de l’Assistència, la Investigació i la Docència.

L’hospital actua com hospital comunitari, essent el principal proveïdor públic de la seva zona de referència de la ciutat de Barcelona, amb una població de 540 mil habitants i, a la vegada, com hospital terciari i d’alta complexitat, desenvolupant línies d’activitat per als pacients, no solament de Catalunya sinó també de tota Espanya i fins i tot a nivell internacional. Amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat assistencial i la provisió integral de serveis de salut, l’Hospital Clínic participa en la gestió de centres d’atenció primària, desenvolupa activitats de salut mental i estableix aliances amb altres centres per a cobrir les necessitats sociosanitàries dels seus pacients.

L’Hospital Clínic té una llarga tradició en investigació que el situa com a institució de referència, tant a nivell nacional com internacional. Una part significativa de les activitats de recerca s’articulen a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

L’Hospital Clínic realitza activitats de docència rellevants a nivell de pre i postgrau, incloent-hi la formació de metges residents, així com formació continuada del personal de plantilla. Cal destacar la vinculació amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Web: www.hospitalclinic.org

Eurecat proveeix al sector industrial i empresarial amb tecnologia diferencial i coneixement avançat per donar resposta a les seves necessitats d’innovació i impulsar la seva competitivitat.

Els serveis del centre es concentren en: R+D aplicada, serveis tecnològics, consultoria tecnològica, formació d’alta especialització, desenvolupament de productes i serveis innovadors, i promoció i difusió de la innovació tecnològica.

L’activitat d’Eurecat s’adreça a tots els sectors empresarials però, especialment, a set grans àmbits estratègics del RIS3Cat: Alimentació, Energia i recursos, Sistemes industrials, Indústries basades en el disseny, Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, Indústries de la salut i Indústries culturals i basades en l’experiència.

En l’àmbit de l’eHealth, Eurecat capacita els pacients, els professionals i els proveïdors a través de la recerca i la innovació tecnològica basades en l’atenció integrada, l’anàlisi de dades i la biomecànica per construir i desplegar productes i serveis innovadors orientats a una atenció personalitzada, preventiva, predictiva i participativa.

Web: www.eurecat.org

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques. L’AQuAS té la missió de generar coneixement rellevant mitjançant l’avaluació i l’anàlisi de dades per a la presa de decisions amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciutadania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és membre fundador de la International Network of Agencies of Health Technology Assessment (INAHTA) i de la International School on Research Impact Assessment (ISRIA), és membre corporatiu de la Health Technology Assessment International (HTAi), del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), i de la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS) i és Unitat Associada a INGENIO (CSIC-UPV). L’any 2019 AQuAS va ser reconeguda amb la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Web: www.aquas.gencat.cat

La Fundació TIC Salut Social és una entitat pública del Departament de Salut de Catalunya. La seva missió és facilitar els projectes de transformació digital del Sistema de Salut de Catalunya. La Fundació TIC Salut Social centra la seva feina principal en la implementació a Catalunya de projectes de transformació digital en les següents àrees: intel·ligència artificial, cura centrada en el pacient, eHealth, imatge mèdica, habilitats digitals per a professionals de la salut i integració de serveis socials i de salut.

La visió de la fundació és promoure l’eficiència i la sostenibilitat dels serveis socials i de salut a través de la tecnologia, promovent l’equitat, la innovació, la col·laboració, la transparència i la transferència de coneixement.

La Fundació TIC Salut Social està vinculada a les universitats catalanes i a les associacions i organismes oficials de salut i tecnologia. A nivell internacional, ha generat una extensa xarxa de treball amb entitats de la Unió Europea i altres iniciatives internacionals com la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), la European Connected Health Alliance Group (ECHAlliance Group) o la European eHealth Stakeholder Platform ( EHTEL) entre d’altres.

Web: https://ticsalutsocial.cat/es/

xpabcncongress.com