CA | ES

Organitzadors

L’Hospital Clínic és un hospital universitari fundat l’any 1906 i pertanyem a la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública de Catalunya (XHUP). A l’Hospital Clínic hi ha la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, i desenvolupa activitats en l’àmbit de l’Assistència, la Investigació i la Docència.

L’hospital actua com hospital comunitari, essent el principal proveïdor públic de la seva zona de referència de la ciutat de Barcelona, amb una població de 540 mil habitants i, a la vegada, com hospital terciari i d’alta complexitat, desenvolupant línies d’activitat per als pacients, no solament de Catalunya sinó també de tota Espanya i fins i tot a nivell internacional. Amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat assistencial i la provisió integral de serveis de salut, l’Hospital Clínic participa en la gestió de centres d’atenció primària, desenvolupa activitats de salut mental i estableix aliances amb altres centres per a cobrir les necessitats sociosanitàries dels seus pacients.

L’Hospital Clínic té una llarga tradició en investigació que el situa com a institució de referència, tant a nivell nacional com internacional. Una part significativa de les activitats de recerca s’articulen a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

L’Hospital Clínic realitza activitats de docència rellevants a nivell de pre i postgrau, incloent-hi la formació de metges residents, així com formació continuada del personal de plantilla. Cal destacar la vinculació amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Web: www.hospitalclinic.org

Eurecat proveeix al sector industrial i empresarial amb tecnologia diferencial i coneixement avançat per donar resposta a les seves necessitats d’innovació i impulsar la seva competitivitat.

Els serveis del centre es concentren en: R+D aplicada, serveis tecnològics, consultoria tecnològica, formació d’alta especialització, desenvolupament de productes i serveis innovadors, i promoció i difusió de la innovació tecnològica.

L’activitat d’Eurecat s’adreça a tots els sectors empresarials però, especialment, a set grans àmbits estratègics del RIS3Cat: Alimentació, Energia i recursos, Sistemes industrials, Indústries basades en el disseny, Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, Indústries de la salut i Indústries culturals i basades en l’experiència.

En l’àmbit de l’eHealth, Eurecat capacita els pacients, els professionals i els proveïdors a través de la recerca i la innovació tecnològica basades en l’atenció integrada, l’anàlisi de dades i la biomecànica per construir i desplegar productes i serveis innovadors orientats a una atenció personalitzada, preventiva, predictiva i participativa.

Web: www.eurecat.org

La Fundació TicSalut és un organisme del Departament de Salut, que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut, fa d’observatori de noves tendències, innovació i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.

La implantació de les TIC en salut ja és imparable i es visualitza com un dels elements més transformadors de la salut del futur. El fet que la salut a Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d’un marc de cobertura universal i pública, conjuntament amb la implicació d’una gran diversitat d’agents, organitzacions proveïdores i indústries subsidiàries, posa el sector salut en una excel·lent situació per actuar com a innovador i dinamitzador econòmic del sector de les noves tecnologies.

La Fundació TicSalut està formada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris. Al servei del sector, la Fundació facilita diferents oficines per abordar les necessitats actuals. Per una banda, l’Oficina de Projectes, que aterra les idees a propostes concretes. L’oficina mHealth.cat, liderant la transformació digital en l’àrea de mobilitat. L’oficina d’Estàndards i Interoperabilitat, que treballa per assolir la interoperabilitat dels sistemes i agents de salut a Catalunya, centrant-se en el desenvolupament i desplegament d’estàndards de TIC per a la salut. I, finalment, àrees centrades per l’actuació en àmbits concrets, com l’àrea internacional, l’àrea de comunicació, l’enquesta del Mapa de Tendències anual i l’àrea de noves tendències, com per exemple l’IoT i la realitat virtual.

Web: www.ticsalut.cat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!