CA | ES

Joan Sánchez de Toledo, MD, PhD. | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | UB

Head of Department, Pediatric Cardiology; Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona | Assistant Professor, Department of Critical Care Medicine; University of Pittsburgh; Pittsburgh | Associate Professor, Pediatrics, Universidad de Barcelona.

Joan Sánchez de Toledo, MD, PhD. | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | UB

Head of Department, Pediatric Cardiology; Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona | Assistant Professor, Department of Critical Care Medicine; University of Pittsburgh; Pittsburgh | Associate Professor, Pediatrics, Universidad de Barcelona.

Biografia

El Dr. Sánchez de Toledo és cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El Dr. Sánchez de Toledo es va formar en pediatria, neonatologia, medicina pediàtrica i cures crítiques cardíaques. Aquesta sòlida formació clínica li ha permès coordinar la unitat de vigilància intensiva cardíaca de Barcelona (2010-2014) la unitat de vigilància intensiva cardíaca de l’Hospital Infantil de Pittsburgh (2014-2016) i més recentment dirigir la Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil SJD Barcelona.
És el líder d’un Grup de Recerca Cardiovascular multidisciplinària (iCaRe 4Kids) que pertany a l’Institut de Recerca SJD (IRSJD) i que se centra en els problemes de desenvolupament dels nens que pateixen malalties cardiovasculars.

És professor adjunt de Medicina de Cures Crítiques en la Universitat de Pittsburgh, PA. La seva activa recerca translacional i clínica en tots dos costats de l’Oceà Atlàntic li ha donat l’oportunitat de construir un gran nucli de col·laboracions científiques.
Des que es va traslladar a Barcelona, ha aconseguit fons competitius en l’àmbit nacional (ISCIII) i a nivell europeu (EU_Horizon2020) per a desenvolupar projectes multidisciplinaris enfocats a millorar els resultats globals dels nens que sofreixen cardiopaties congènites.

PONÈNCIA «CORTEX-eCARE: un enfocament d’atenció d’alt valor per a nens amb cardiopaties congènites»

Epidemiologia de les cardiopaties congènites. Impacte de les cardiopaties congènites en el pacient, família, sistema sanitari, societat. Model de valor en el maneig de les cardiopaties congènites basat en la utilització d’un algorisme de regles bàsiques, l’objectiu de les quals és anticipar la deterioració clínica dels pacients amb CHD després d’una cirurgia cardíaca i avançar, si cap, l’alta d’aquests pacients.

All session by Joan Sánchez de Toledo, MD, PhD. | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | UB

xpabcncongress.com