CA | ES

Marc Baget, PhD | HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Metge adjunt en el Servei d’Oftalmologia |

Marc Baget, PhD | HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Metge adjunt en el Servei d’Oftalmologia |

Biografia

Marc Baget és metge oftalmòleg especialitzat en retina. Les seves àrees d’interès són la Retinopatia Diabètica, les Uveïtis, la Cirurgia de Retina i la intel·ligència artificial aplicada a l’àmbit de la Salut. Ha col·laborat en la implementació del programa de Cribratge de Retinopatia Diabètica a Catalunya. És professor associat d’Oftalmologia a la Universitat Rovira I Virgili. És investigador de l’Institut Investigacions Sanitàries Pere I Virgili. (IISPV).

PONÈNCIA «Cribratge massiu de la retinopatia diabètica basat en algorismes d’intel·ligència artificial en l’àmbit de l’atenció primària»

El nostre equip d’investigadors constituït per enginyers I oftalmòlegs de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere I Virgili (IISPV), el qual forma part de la Universitat Rovira i Virgili, presenta el seu model de cribratge de la Retinopatia Diabètica (RD) basat en la implementació de la intel·ligència artificial (IA) en l’àmbit de l’Atenció Primària de la Salut, anomenat RetinaReadRisk. Aquest model de cribratge està pensat especialment per l’àmbit rural on els pacients i familiars han de desplaçar-se a àrees urbanes per a sotmetre’s al cribratge de la RD.  

El nostre equip ha desenvolupat dos models complementaris basats en la IA amb l’objectiu d’automatitzar el cribratge dels pacients diabètics fent ús d’un dispositiu mòbil; un model per a la realització de la lectura automatitzada de les Retinografies dels pacients diabètics i un altre model que prediu el risc de desenvolupar RD per a cada pacient, la qual cosa permet la posterior personalització de l’interval de cribratge per a cadascun d’ells.

Es presenten els resultats de validació i testing de cadascun dels dos algorismes quan els valors de sensibilitat, especificitat, valors predictius positius i negatius i la precisió, en diverses poblacions. Es demostra que el model de lectura automatitzada de les retinografies en els pacients diabètics té un nivell de precisió molt alt. Quant a l’algoritme predictiu d’avaluació del risc de desenvolupar RD, es mostren els seus bons resultats predictius, demostrant que RetinaReadRisk pot ser implementat amb un alt grau de confiança dins l’àmbit de l’Atenció Primària.

Altres pàgines web de referència: eithealth.eu/product-service/retinareadrisk

 

All session by Marc Baget, PhD | HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

xpabcncongress.com