CA | ES

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL CONGRÉS

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL CONGRÉS

Han participat en les conclusions i cloenda del congrés:

Joan Escarrabill, MD, PhD.
Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

clinicbarcelona.org
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Felip Miralles, PhD
Director de la Unitat de Digital Health
EURECAT

eurecat.org
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Jordi Varela, MD
Consultor i vicepresident
SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA
gestioclinicavarela.blogspot.com
@gesclinvarela

Montse Moharra 
Directora d’Estratègia
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)
aquas.gencat.cat/ca/inici
@AQuAScat

 

xpabcncongress.com