CA | ES

Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Directora d’Estratègia

Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Directora d’Estratègia
@AQuAScat

Biografia

Montse Moharra Francés, llicenciada en filologia anglesa per la Universitat de Barcelona (1994) i màster en Bioètica per l’Institut de Bioètica Borja, Universitat Ramon Llull (2018). Entre la seva formació especialitzada destaquen diversos programes d’especialització en gestió i direcció de projectes a La Salle, Universitat Ramon Llull i un curs de postgrau en metodologies d’avaluació de tecnologies sanitàries al Departament de Salut Pública i Epidemiologia de la Universitat de Birmingham. 

En l’àmbit professional, llarga trajectòria com a investigadora i coordinadora de projectes europeus en l’àmbit de l’avaluació de tecnologies sanitàries, liderant la creació de la xarxa europea EUnetHTA, l’any 2006. També ha participat en projectes d’avaluació de les TIC i d’avaluació d’atenció integrada dels programes de finançament de la Unió Europea. Actualment, coordina des del 2015 el projecte Decisions Compartides que impulsa un nou model de relació entre professionals i pacients  És membre fundadora de XPAtient Barcelona (Experiència del Pacient). 

All session by Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

xpabcncongress.com