CA | ES

Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Investigadora i coordinadora del projecte Decisions Compartides

Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Investigadora i coordinadora del projecte Decisions Compartides
@mmoharra

Biography

Montse Moharra Francés és llicenciada en filologia per la Universitat de Barcelona i màster en bioètica per l’Institut Borja de Bioètica, Universitat Ramon Llull. Actualment investigadora de l’AQuAS i coordinadora del projecte Decisions Compartides que va començar al 2015 conjuntament amb el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. La seva dedicació professional ha estat en l’àmbit d’avaluació de tecnologies sanitàries i en l’avaluació de serveis sanitaris des de fa més de 10 anys. La seva línia actual de treball i d’expertesa és l’àrea de l’apoderament dels pacients mitjançant el desenvolupament d’eines web d’ajuda a la presa de decisió compartida i l’impuls del nou model deliberatiu. En aquest sentit, ha treballat en millorar i adaptar la informació mèdica per fer arribar la informació en salut de manera clara i entenedora cap als pacients i així facilitar la comprensió del llenguatge mèdic i la comprensió numèrica. Aquests elements són clau per a apropar el llenguatge mèdic als pacients i assegurar que el missatge sigui vàlid tot considerant les barreres lingüístiques, cognitives i culturals.

Altres pàgines web de referència:

http://aquas.gencat.cat/ca/inici

All session by Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!