CA | ES

Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Directora en funcions

Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Directora en funcions
@AQuAScat

Biography

Montse Moharra Francés, Barcelona 1969, experta en salut amb més de 17 anys d’experiència en projectes internacionals i nacionals d’avaluació en salut i health literacy.

Llicenciada en filologia anglesa per la Universitat de Barcelona (1994) i màster en Bioètica per l’Institut de Bioètica Borja, Universitat Ramon Llull (2018). Entre la seva formació especialitzada destaquen el Programa d’Alta Direcció d’Institucions Sanitàries, IESE (2019), diversos programes d’especialització en gestió i direcció de projectes a La Salle, Universitat Ramon Llull i un curs de postgrau en metodologies d’avaluació de tecnologies sanitàries al Departament de Salut Pública i Epidemiologia de la Universitat de Birmingham.

Àmbit professional

En l’àmbit professional, ha treballat a l’AQuAS amb llarga trajectòria com a investigadora i coordinadora de projectes europeus en l’àmbit de l’avaluació de tecnologies sanitàries, liderant la creació de la xarxa europea EUnetHTA, l’any 2006. També ha participat en projectes d’avaluació de les TIC i d’avaluació d’atenció integrada dels programes de finançament de la Unió Europea.

Ha liderat des del 2015 el projecte Decisions Compartides que impulsa un nou model de relació entre professionals i pacients amb l’elaboració d’eines web d’ajuda per a la presa de decisions compartides. És membre fundadora de XPatient Barcelona (Experiència del Pacient) i autora de publicacions i articles científics en l’àmbit d’avaluació de tecnologies sanitàries i presa de decisions compartides entre d’altres.

Actualment és Directora d’Execució Estratègica de l’AQuAS liderant els cicles de planificació estratègica, els plans d’acció i coordinant les accions prioritàries en relació amb l’organització, els processos, els actors del sistema, els resultats i l’impacte en la presa de decisió.

All session by Montse Moharra | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

xpabcncongress.com