CA | ES

Jordi Varela, MD | SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA

Consultor i vicepresident

Jordi Varela, MD | SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA

Consultor i vicepresident
@gesclinvarela

Biografia

Jordi Varela és doctor en Medicina per la UAB, Diplomat en Epidemiologia i Estadística per CESAM de la Université Pierre et Marie Curie de Paris i Diplomat en Direcció d’Hospitals per ESADE. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Ha exercit durant 18 anys com Director Gerent de diversos centres: Hospital de Puigcerdà, Hospital del Mar i Hospital de Sant Pau. Editor del blog: Avenços en Gestió Clínica. Consultor especialitzat en gestió clínica. Col·laborador acadèmic d’ESADE. President de la Secció de Gestió Clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i vicepresident de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

 

All session by Jordi Varela, MD | SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL CONGRÉS

17:00 - 17:15 H
CONNEXIÓ EN STREAMING
xpabcncongress.com