CA | ES

Felip Miralles, PHD | EURECAT

Director de la Unitat de Digital Health

Felip Miralles, PHD | EURECAT

Director de la Unitat de Digital Health
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Biografia

Felip Miralles és Enginyer del Software per la Universitat Politècnica de València, màster en Sistemes d’Informació pel New Jersey Institute of Technology i Doctor en Enginyeria i Tecnologies Avançades per la Universitat de Barcelona. 

Ha liderat projectes TIC tant en el sector públic com a l’empresa privada. És professor, investigador principal i emprenedor en múltiples iniciatives i àmbits de la Salut Digital. Els seus interessos de recerca abasten el modelatge i la representació de coneixement mèdic, interfícies multimodals, telemonitoratge, salut mòbil, models predictius i prescriptius, sistemes de suport a la decisió clínica i interoperabilitat, per progressar més enllà de l’estat de l’art en camps de la Salut Digital, com ara l’atenció integrada, l’analítica de dades en medicina i la biomecànica. 

Ha estat coordinador i investigador principal a grans projectes d’R+D internacionals públics i privats com els projectes europeus CONNECARE, BackHome, Synergy-COPD, SAAPHO i BrainAble.

Actualment és el director de la Unitat de Digital Health del centre tecnològic Eurecat, especialitzada en arquitectures orientades a serveis, mobilitat, Internet de les coses, anàlisi massiu de dades, aprenentatge automàtic i tecnologies d’assistència per dissenyar, construir i desplegar productes i serveis innovadors per a una medicina preventiva, predictiva, personalitzada, participativa, de precisió i basada en el valor. 

PONÈNCIA «Aplicacions de salut digital mitjançant plataformes robòtiques i tecnologies avançades complementàries: el futur de l’assistència integrada» 

L’atenció integrada a la cronicitat, la dependència i la cronicitat, com és en el cas d’ús de la salut mental, que ha esdevingut especialment crític, requereix models d’atenció remota i continuada que superin les barreres d’acceptació per part dels usuaris finals, i de capacitat efectiva i eficients de monitoratge i intervenció. En projectes com AICCELERATE, Shark, Nhoa, i Haru-HondaHRI, a Eurecat estem avançant en solucions innovadores per superar aquestes barreres i impactar positivament en l’experiència del pacient. A més, a l’Hero Digital Innovation Hub treballem amb l’ecosistema per madurar l’arribada de les solucions robòtiques a l’àmbit sanitari.

All session by Felip Miralles, PHD | EURECAT

xpabcncongress.com