CA | ES

Joan Escarrabill, MD, PhD. | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Espai d'Intercanvi d'experiències (living lab)

Joan Escarrabill, MD, PhD. | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Espai d'Intercanvi d'experiències (living lab)
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Biografia

Joan Escarrabill és doctor en Medicina (UB), màster en Direcció d’Institucions Sanitàries (UAB) i especialista en Pneumologia. Ha treballat a l’Hospital Universitari de Bellvitge (1984-2005). Ha treballat en l’àrea d’innovació de l’Institut d’Estudis de la Salut (fins a 2011) i posteriorment com a director de l’àrea d’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries (AQuAS).

Des de 2012 treballa a l’Hospital Clínic (Barcelona) centrat en l’avaluació de l’experiència del pacient. Des del 2019 desenvolupa aquests projectes a l’Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab) de l’Hospital Clínic.

Des del 2012 promou la comunitat de pràctica “XPA-Patient experience (Barcelona)” que agrupa professionals sanitaris i del món de la tecnologia i pacients interessats per l’avaluació de l’experiència de pacients. En aquest context s’edita la publicació digital “XPA & Health Communication” i s’organitza un congrés anual “XPAtient Barcelona Congress”. També és membre de la junta directiva de “Shared Patient Experience SPX”, una associació que agrupa professionals de diferents hospitals europeus interessats a compartir iniciatives de millora dels serveis al voltant de l’experiència de pacients.

Ha publicat més de 100 treballs en revistes indexades.

xpabcncongress.com