CA | ES

[DEBAT] QUINS SÓN ELS ELEMENTS CLAU PER MILLORAR L’EXPERIÈNCIA DE PACIENTS I L’EXPERIÈNCIA DE PROFESSIONALS

[DEBAT] QUINS SÓN ELS ELEMENTS CLAU PER MILLORAR L’EXPERIÈNCIA DE PACIENTS I L’EXPERIÈNCIA DE PROFESSIONALS

Hi ha diversos elements que s’han de tenir presents: la gestió de la por, la gestió de la incertesa o la gestió del temps, per exemple.

Participants: 

  • Una infermera 

  • Un professional que hagi estat malalt greu 

  • Dos pacients

Participen en aquesta sessió:

Joan Escarrabill, MD, PhD.
Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

clinicbarcelona.org/ca
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Georgina Feixas
Infermera de Pràctica avançada del Servei de Consulta Externa de Ginecologia
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org/ca

Marta Morató
Patient Advocacy i farmacèutica

 

xpabcncongress.com