CA | ES

Georgina Feixas, IPA | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Infermera de Pràctica avançada del Servei de Consulta Externa de Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Georgina Feixas, IPA | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Infermera de Pràctica avançada del Servei de Consulta Externa de Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Biografia

La Sra. Georgina Feixas és la Infermera de Pràctica Avançada del Servei de Consulta Externa de Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Ha estat infermera de l’UCI Neonatal de l’Hospital Clínic durant 18 anys. Màster en Cures d’Infermera a la infància i l’adolescència de la UB (Universitat de Barcelona) l’any 2010, assoleix l’Especialitat de Pediatria l’any 2016.

El seu interès per la investigació infermera i per la millora de la gestió dels serveis d’infermeria en l’atenció de les persones, l’incentivà a formalitzar els seus estudis de Màster en Gestió i Lideratge dels Serveis d’Infermeria de la UB durant els anys 2014-2016.

Al juny 2020 s’incorpora a l’equip de facultatius experts en endometriosi d’un dels centres de referència a Catalunya en aquesta malaltia, com és l’Hospital Clínic.

Forma part del projecte Endom-way, liderat pel Dr. Carmona i Dr. Escarrabill enfocat a millorar els serveis d’atenció assistencial amb la participació activa de les pacients des de la seva experiència vital.

Realitza el Programa d’Atenció a la Dona amb Endometriosi enfocat a donar formació sobre la malaltia, dotar d’eines a les pacients per la gestió del dolor, l’angoixa i les emocions i crear un espai per l’escolta activa, l’acompanyament i compartir vivències.

All session by Georgina Feixas, IPA | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

xpabcncongress.com