CA | ES

Marta Morató | PATIENT ADVOCACY

Farmacèutica

Marta Morató | PATIENT ADVOCACY

Farmacèutica
LES/ELS PACIENTS SON L’OBJECTIU, EL TREBALL EN EQUIP ÉS LA CLAU.

Biografia

Marta Morató és Farmacèutica, amb més de 20 anys d’experiència a la Indústria Farmacèutica, a nivell nacional i Global. Diagnosticada d’una malaltia reumatològica des de fa anys, i posteriorment d’un trastorn neurològic del moviment, va motivar el seu total compromís i col·laboració de forma voluntària amb associacions de pacients locals i nacionals, així com col·laborar de forma voluntària en diversos projectes locals i europeus. A nivell Europeu, és voluntària de l’User Advisory Group del Projecte Gravitate Health i el 2022 va actuar com a Patient Champion voluntària del projecte DayOne HealthHack2022. Ha realitzat els cursos Patient Advocate de Summer School i el I Curs Bàsic Patients Advocacy (UIC), entre d’altres. Focalitzada en compartir la veu i experiència del pacient, i promoure la seva inclusió activament com a soci clau del Sistema Sanitari per participar en la presa de decisions, i millorar la qualitat de vida dels pacients.

A nivell farmacèutic, durant 13 anys directora Tècnica de medicaments comercials i Medicaments d’Assaigs Clínics (IMP), Quality Assessment, interlocutora amb Autoritats Sanitàries i Auditories, Inspeccions, Responsable de reclamacions de Qualitat d’Espanya… cosa que li va permetre un ampli coneixement pràctic i legal sobre el cicle de vida dels medicaments així com del sistema sanitari.

All session by Marta Morató | PATIENT ADVOCACY

xpabcncongress.com