CA | ES

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL SEMINARI TARDA

28 set. 2022
18:15 - 18:30 H
AUDITORI FARRERAS VALENTÍ | HOSPITAL CLÍNIC

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL SEMINARI TARDA

Han participat en la sessió de cloenda i resum del seminari:

Joan Fernando, MD
Gestor de projectes internacionals d’innovació en l’àmbit de la salut
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

clinicbarcelona.org/ca

Anne-Sophie Gresle
Project Manager “Public and Patient Involvement in Health Research” & Investigadora XPA
ISGLOBAL | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org/ca/colabora/participacio
@asgresle

 

xpabcncongress.com