CA | ES

Anne-Sophie Gresle | ISGLOBAL | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Project Manager “Public and Patient Involvement in Health Research” & Investigadora XPA

Anne-Sophie Gresle | ISGLOBAL | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Project Manager “Public and Patient Involvement in Health Research” & Investigadora XPA
@asgresle

Biografia

Anne-Sophie Gresle, llicenciada en gestió i administració d’empreses i un màster en relacions internacionals, ha treballat com a Project Manager i investigadora en diversos projectes de recerca multicèntrics internacionals relacionats amb l’Educació i la Salut durant els darrers 10 anys. Actualment, treballa a l’Hospital Clínic de Barcelona com a membre de l’Espai d’Intercanvi d’Experiències, el Living Lab de l’hospital, responsable de gestionar diversos projectes, així com fer entrevistes a pacients i professionals per avaluar la XPA. També treballa a ISGlobal a l’àrea de recerca centrada en el ciutadà/pacient. Ha estat Project Manager del projecte Europeu InSPIRES que tenia com a objectiu desenvolupar una estructura d’intermediació per cocrear projectes de recerca conjuntament amb associacions de la societat civil. Les seves línies de treball principals són acompanyar els equips de recerca en realitzar projectes de recerca més participatius, participar en activitats d’avaluació de l’experiència del pacient, i finalment analitzar el paper i els impactes en els diferents actors involucrats, tant al centre de recerca com a l’hospital.

All session by Anne-Sophie Gresle | ISGLOBAL | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

[EXPERIÈNCIES] DUES VISIONS DE LA PERSPECTIVA DE PROFESSIONAL I DE PACIENT

16:15 - 17:15 H
AUDITORI FARRERAS VALENTÍ | HOSPITAL CLÍNIC

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL SEMINARI TARDA

18:15 - 18:30 H
AUDITORI FARRERAS VALENTÍ | HOSPITAL CLÍNIC
xpabcncongress.com