CA | ES

“NO ES CONCEP CAP PROJECTE DE SALUT DIGITAL SENSE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT”

Entrevistem els impulsors del XPatient Barcelona Congress, el Dr. Joan Escarrabill, i el Dr. Felip Miralles, per conèixer perquè l’experiència del pacient és una de les tendències emergents del sector sanitari com a motor de la innovació.
24
oct.

“No es concep cap projecte de salut digital sense l’experiència del pacient”

L’XPatient Barcelona Congress, el primer congrés en el qual l’empoderament del pacient juga un paper rellevant, va reunir a Barcelona a experts sobre aquesta nova tendència que a Catalunya s’està començant a implantar amb pilots i projectes vinculats dolències com malalties respiratòries cròniques, la diabetis, el Parkinson, el càncer i el reuma o l’assistència que es presta en els parts.

Entrevistem els impulsors de la iniciativa, Joan Escarrabill, Doctor en Medicina i Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat de l’Hospital Clínic i Director del Pla de Malalties de l’Aparell Respiratori del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i Felip Miralles, director de la unitat d’e-Health d’Eurecat per conèixer perquè l’experiència del pacient és una de les tendències emergents del sector sanitari com a motor de la innovació.

Què s’entén per experiència del pacient?

  1. E.: Aquest concepte neix als països anglosaxons i intenta anar més enllà de la idea de satisfacció. És un nou tipus de plantejament que també considera les interaccions del pacient amb el sistema sanitari: com s’han comunicat els professionals de la salut amb els usuaris, si s’ha rebut informació necessària en tot el procés assistencial, etc. L’objectiu final és aconseguir bons resultats en salut gràcies a la millora del suport i del context que rodeja el pacient.

Aquest camp conflueix amb un altre moviment: allà on es decideixen les coses que afecten el pacient requereixen la presència del pacient. El pacient s’empodera…

  1. E.: Hi ha evidències sòlides que demostren que si un pacient està ben informat i participa en el disseny de serveis, s’aconsegueixen millors resultats en salut. És el cas dels pacients crònics. Gràcies a una major participació es detecten abans complicacions; es disposen d’eines per interactuar amb més eficiència amb els professionals sanitaris i els pacients expressen les seves necessitats de forma més intel·ligible. L’empoderament és molt important.


Els congrés ha mostrat diverses solucions tecnològiques per potenciar l’experiència del pacient. Quines són les principals tendències tecnològiques que es detecten en aquest àmbit?

  1. M.: La tecnologia no només serveix per recollir dades que avaluïn l’experiència per mitjà d’enquestes electròniques o solucions similars. També és el mitjà per formar i facilitar la participació del pacient, per exemple fomentant una major autonomia en la gestió de la mateixa malaltia.

Al congrés s’han mostrat moltes solucions que faciliten la monitorització en temps real, també des de fora de l’hospital. És una altra de les grans tendències, perquè permet el seguiment de l’evolució d’una malaltia. Gràcies a aquesta informació, s’aconsegueix una millor qualitat en el temps de resposta i feedback entre els professionals que participen la cura d’un pacient i amb el mateix usuari.

Actualment ja no es concep cap projecte de salut digital que no incorpori la veu del pacient. os en el co-disseny de qualsevol altre servei.Volem usuaris actius a l’hora d’impulsar nous processos a través de la tecnologia i cal incorporar-l

Quines són les principals necessitats tecnològiques des del punt de vista assistencial per desenvolupar aquest model?

J.E.: Necessitem avançar en solucions que ens permetin en primer lloc avaluar l’experiència del pacient. D’aquesta manera podrem millora els serveis i la gestió sanitàries. Com ha comentat el Felip,  l’eficàcia i l’eficiència a l’hora de fer el seguiment mèdic d’un malalt crònic, inclús des de casa seva, també és una altra de les principals àrees de desenvolupament.

El Dr. Joan Escarrabill és Doctor en Medicina i Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat de l’Hospital Clínic i Director del Pla de Malalties de l’Aparell Respiratori del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Un altre dels reptes és el de convèncer als clínics per aplicar aquest enfocament als diferents centres. Per aconseguir-ho, hem impulsat la creació de XPatient Barcelona. Es tracta d’una Comunitat pràctica (CoP) formada per professionals de diferents centres hospitalaris i institucions de recerca que ens reunim per compartir experiències i generar coneixement al voltant de l’avaluació del pacient.

En quin punt d’adopció d’aquest nou model assistencial es troba Catalunya?

J.E.: Ens trobem davant d’un canvi de paradigma. Als anys setanta, l’efectivitat era l’objectiu central del sistema sanitari, tal com després han sigut la qualitat o la seguretat.

Ara el paradigma està centrat en el valor de l’atenció sanitària respecte al pacient. Cal incrementar el valor des del seu punt de vista i per ells també és important el temps de recuperació un cop acabada una operació o el grau de discapacitat que et queda després d’una malaltia.

El Xpatient Barcelona Congress va registrar un gran èxit de participació, tant de públic com de projectes presentats. Com valoreu aquesta primera edició?

 F.M.: El congrés ens ha  donat la possibilitat d’obrir la comunitat de pràctica i presentar-la a nivell públic perquè vingui més gent. També ens ha permès mostrar i conèixer experiències internacionals. Això és rellevant perquè accentua la importància que té aquest nou paradigma també a nivell internacional.

Leave a Reply

xpabcncongress.com