CA | ES

Neus Cols, PhD | ASSOCIACIÓ CATALANA D’OSTOMITZATS (ACO)

Presidenta de l’Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO)

Neus Cols, PhD | ASSOCIACIÓ CATALANA D’OSTOMITZATS (ACO)

Presidenta de l’Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO)
@ACO_Catalunya

Biografia

Neus Cols és Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB). Ha estat professora i investigadora al Departament de Genètica de la Facultat de Biologia de la UB.

Des de l’any 2014 és presidenta de l’Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO). Membre de la junta directiva de la Federació d’Entitats Catalanes Contra el Càncer (FECEC). És la seva representant al Consell Assessor del Pla director d’oncologia.

Membre de Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut. És la seva representant al Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació en Salut (CAPRIS).

Ha participat com a pacient en l’elaboració dels continguts de les eines de Decisions Compartides en Ostomia digestiva i Ostomia urològica de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS).

S’ha format en l’àmbit associatiu obtenint el Diploma de Formación Continua en el curs Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones en Salud, de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) l’any 2022. Te el certificat de formació sobre Investigación, Evaluación, Regulación y Acceso a Medicamentos de la Summer School Spanish Edition, l’any 2022.

All session by Neus Cols, PhD | ASSOCIACIÓ CATALANA D’OSTOMITZATS (ACO)

xpabcncongress.com