CA | ES

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA FRUGALITAT

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA FRUGALITAT

La frugalitat és un valor humà que consisteix a passar amb el que és estrictament necessari, sense abusar dels recursos o fer-ne ostentació. En aquesta sessió s’han presentat cinc experiències destacades presentades en el call for projects que mostren una relació entre professional i pacient basada en aquest valor o qualitat humana. En l’apartat de debat s’ha vehiculat entorn de com establir una relació entre pacient i professional basada en la frugalitat.

Han participat en la sessió:

Neus Cols, PhD | Moderadora – pacient –
Presidenta
ASSOCIACIÓ CATALANA D’OSTOMITZATS (ACO)
ostomitzats.cat
@ACO_Catalunya

Miguel Ángel Robles
Infermer assistencial i de recerca
Membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d’Infermeria
CENTRE D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CATALUNYA
VALL D’HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS
canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/el-rol-de-la-ciutadania-en-relacio-amb-el-sistema/participacio/pacient_expert/vallhebron.com
«Implementació territorial i avaluació d’un programa pacient expert virtual per millorar l’apoderament i la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple»

Comparteixen ponència:
Mar Lara
Cap d’Infermeria Àrea Materno-Infantil
M. Carme Ferrer
Cap d’Experiència Pacient
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS
fphag.org
«
UN PART PER A TOTES»
@marlara_r
| @carme_ferrer

Montse Soler, PhD
Responsable d’Atenció ciutadania i Experiència del Pacient
Infermera d’emergències
FUNDACIÓ ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA
althaia.cat
«Anàlisi sobre l’impacte de l’actuació dels Pallapupas en la Unitat de Diàlisi»

Júlia Massó
Responsable de comunicació
FUNDACIÓN iSYS
fundacionisys.org/es/
«Xemio, assistent virtual per a pacients amb càncer de mama
»
@juliamasso | @Xemio_org | @FundacioniSYS

Concha Querol, PhD
Responsable de l’Àrea de Patient Experience & Patient Advocacy
MEDTRONIC IBÉRICA
medtronic.com
«
Better@Home. Solució integrada para l’hospitalització domiciliària»
@MedtronicES

xpabcncongress.com