CA | ES

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA FRUGALITAT

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA FRUGALITAT

La frugalitat és un valor humà que consisteix a passar amb el que és estrictament necessari, sense abusar dels recursos o fer-ne ostentació. En aquesta sessió presentarem cinc experiències destacades presentades en el call for projects que mostren una relació entre professional i pacient basada en aquest valor o qualitat humana. En l’apartat de debat es vehicularà com establir una relació entre pacient i professional basada en la frugalitat.

Participen en la sessió:

Neus Cols, PhD | Moderadora – pacient –
Presidenta
ASSOCIACIÓ CATALANA D’OSTOMITZATS (ACO)
ostomitzats.cat
@ACO_Catalunya

Júlia Massó
Responsable de comunicació
FUNDACIÓN iSYS
fundacionisys.org/es/
«Xemio, assistent virtual per a pacients amb càncer de mama
»
@juliamasso | @Xemio_org | @FundacioniSYS

Concha Querol, PhD
Responsable de l’àrea de Patient Experience & Patient Advocacy
MEDTRONIC IBÉRICA
medtronic.com
«
Better@Home. Solució integrada para l’hospitalització domiciliària»
@MedtronicES

Montse Soler, PhD
Responsable d’Atenció ciutadania i Experiència del Pacient
Infermera d’emergències
FUNDACIÓ ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA
althaia.cat
«Anàlisi sobre l’impacte de l’actuació dels Pallapupas en la Unitat de Diàlisi»

Miguel Ángel Robles
Infermer assistencial i de recerca
Membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d’Infermeria
CENTRE D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CATALUNYA
VALL D’HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS
canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/el-rol-de-la-ciutadania-en-relacio-amb-el-sistema/participacio/pacient_expert/vallhebron.com
«Implementació territorial i avaluació d’un programa pacient expert virtual per millorar l’apoderament i la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple»

Comparteixen ponència: 
Mar Lara
Cap d’Infermeria Àrea Materno-Infantil
M. Carme Ferrer
Cap d’Experiència Pacient
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS
fphag.org
«
UN PART PER A TOTES»
@marlara_r
  |  @carme_ferrer

xpabcncongress.com