CA | ES

Miguel Ángel Robles | CENTRE D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CATALUNYA | VALL D’HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS

Infermer assistencial i de recerca. Membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria

Miguel Ángel Robles | CENTRE D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CATALUNYA | VALL D’HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS

Infermer assistencial i de recerca. Membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria

Biografia

Miguel Ángel és infermer assistencial i de recerca del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus i membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d’Infermeria, de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron. Mitjançant el projecte de doctorat ha centrat la seva línia de recerca en la implementació d’intervencions de salut que responguin a les necessitats i demandes de les persones amb esclerosi múltiple.

El 2015 va rebre la beca europea d’infermeria de l’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i va realitzar una estada internacional al National Hospital for Neurology & Neurosurgery Queen Square London vinculada a la seva tesi doctoral “Abordatge integral de les necessitats i demandes de les persones amb esclerosi múltiple”, on es va familiaritzar amb la presa de decisions compartides. Posteriorment, en col·laboració amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, la Universitat de Girona i la Fundació Esclerosi Múltiple, va desenvolupar els continguts del Projecte Decisions Compartides en esclerosi múltiple i de l’eina de suport a la presa de decisions.

Actualment i gràcies a una intensificació d’infermeria del PERIS es troba iniciant l’estudi multicèntric titulat “Implementació territorial del Programa Pacient Expert de Catalunya a Esclerosi Múltiple” a 7 unitats de territori.

PONÈNCIA: «Implementació territorial i avaluació d’un programa pacient expert virtual per millorar l’apoderament i la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple»

El Programa Pacient Expert Catalunya en Esclerosi Múltiple (PPEC-EM) és una intervenció de salut que pretén traslladar coneixements, reduir l’impacte de la malaltia i fomentar l’adquisició d’hàbits i estils de vida saludables mitjançant l’aprenentatge entre iguals. D’aquesta manera es pretén fomentar l’alfabetització en salut i l’apoderament de la persona per gestionar de manera autònoma el procés de salut. Això permetrà millorar les relacions terapèutiques amb l’equip sanitari, situant la persona al centre del procés assistencial capacitant-la per exercir un rol autònom.

A més, el programa s’ha adaptat a la realitat Covid19 realitzant la intervenció de manera virtual, reduint els riscos de la pandèmia i eliminant inequitats d’accés al sistema mitjançant la utilització de les TIC.

El PPEC-EM s’ha caracteritzat mitjançant un estudi qualitatiu identificant els continguts d’interès i el disseny ideal segons els participants potencials. Això ha motivat la realització de les proves pilot que han acabat de definir els continguts i el disseny definitiu del present estudi que s’està implementant i avaluant en 7 unitats de Catalunya.

Durant la presentació descriurem els aspectes clau del projecte, la seva metodologia, els objectius associats i el marc avaluatiu.

All session by Miguel Ángel Robles | CENTRE D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CATALUNYA | VALL D’HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS

xpabcncongress.com