CA | ES

M. Carme Ferrer | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

Cap d’Experiència Pacient

M. Carme Ferrer | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

Cap d’Experiència Pacient
@carme_ferrer

Biografia

Màster en Gestió Sanitària (Universitat Internacional de Catalunya, UIC), Llicenciada en Periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) i Diplomada en Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques (Universitat de Girona).

Actualment, treballa com a cap d’Experiència pacient de l’Hospital General de Granollers. Es tracta d’una àrea transversal, que té com a objectiu donar veu efectiva al pacient i la família, dins la institució, al temps que incidir en la millora de la comunicació entre l’Hospital i l’usuari. Entres les accions que està duent a terme, destaca el projecte d’Experiència Pacient, que té com a objectiu “transformar l’Hospital per tal d’adaptar-lo a les necessitats dels ciutadans del Vallès Oriental”. Aquest projecte ha esdevingut un objectiu prioritari dins el Pla Estratègic de l’Hospital.

A part del sector sanitari, ha treballat com a responsable de Comunicació de l’Associació Espanyola del Gas, Sedigas; directora de Comunicació i Comercial de l’estació d’esquí de La Molina, i és funcionària de la Generalitat de Catalunya.

PONÈNCIA COMPARTIDA «UN PART PER A TOTES» 

El projecte UN PART PER A TOTES neix amb l’objectiu de conèixer l’experiència de les parteres del Vallès Oriental sobre el procés de l’Embaràs, el Part i el Postpart.

Aquesta iniciativa es caracteritza per la seva orientació multicèntrica, ja que incideix en més d’una organització assistencial (atenció primària i especialitzada) i té un marcat caràcter multidisciplinari, en comptar amb visions de professionals de diferents àrees de les organitzacions que hi participen.

A nivell metodològic, es duu a terme un intens treball amb les parteres de la comarca i els seus familiars, en les diferents fases que conformen el projecte (fases preliminar, anàlisi, participativa, d’implementació i seguiment). Així mateix, també es convida a participar els professionals de base que, al llarg del recorregut de la dona pels centres assistencials, tenen contacte amb ella i el seu entorn.

Una vegada analitzats els resultats obtinguts del treball amb parteres, familiars i professionals, i a partir del diagnòstic, es detecten 23 accions de millora a desplegar durant els exercicis 2022-23 (16 accions de caire més funcional) i pel període 2024-26 (de caire estructural). Aquestes actuacions es classifiquen en iniciatives relacionades amb Processos, Espais, Serveis, Persones i Comunicació.

 

All session by M. Carme Ferrer | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

xpabcncongress.com