CA | ES

Cristina Montané | ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (FM-SFC/EM-SQM-EHS)

Patient Advocate

Cristina Montané | ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (FM-SFC/EM-SQM-EHS)

Patient Advocate
@HealthWatchCat

Biografia

Cristina Montané, pacient vinculada amb associacions de pacients on treballa com a voluntària des de fa més de vint anys. Va cursar el Postgrau de Patient Advocacy a la UIC. Coordinadora Territorial i Patient Advocate de l’ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (SSC) i secretària de la Plataforma Familiars FM-SFC-SQM.

És també membre del Plenari i de la Permanent del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) en representació de l’ACAF, membre de la Comissió de seguiment del Pla Operatiu d’Atenció a les Síndromes de Sensibilització Central del Departament de Salut de Catalunya, i membre de la Comissió Farmacoterapèutica del SISCAT, en representació del CCPC. Ha estat Pacient Avaluadora del PERIS i de la Taula de Tecnologies Sanitàries de l’AQuAS entre altres activitats.

All session by Cristina Montané | ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (FM-SFC/EM-SQM-EHS)

[DEBAT] XPA I PERSPECTIVA DE GÈNERE

16:00 - 17:00 H
CONNEXIÓ EN STREAMING
xpabcncongress.com