CA | ES

[DEBAT] XPA I PERSPECTIVA DE GÈNERE

[DEBAT] XPA I PERSPECTIVA DE GÈNERE

Un document recent de l’OMS (Gender and Health 2021) insisteix en la necessitat urgent d’analitzar les barreres relacionades amb el gènere que tenen impacte sobre la salut. És imprescindible garantir l’accessibilitat, el respecte a la diversitat i avaluar que els resultats en salut obtinguts no depenen del gènere. Les barreres relacionades amb el gènere es donen tant en el camp assistencial (per exemple, és escandalós el retard diagnòstic de malalties com l’endometriosi) o en el camp de la recerca (l’infradiagnòstic de les malalties cardiovasculars en dones fa que els tractaments siguin menys agressius i que estiguin menys representades en els assaigs clínics). L’objectiu de la taula ha estat que les pacients puguin matisar aquests aspectes relacionats amb el gènere i la salut i suggerir intervencions prioritàries.

Han participat en la sessió:

Montse Moharra | Co-moderadora
Directora d’Estratègia
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)
aquas.gencat.cat/ca/inici
@AQuAScat

Gloria Gálvez, PhD | Co-moderadora
Responsable de la Unitat d’Atenció Ciutadana
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON
vallhebron.com
@2gespetites | @vallhebron

Cristina Montané
Patient Advocacy
ACAF – ASSOCIACIÓ CATALANA D’AFECTADES I AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA I D’ALTRES SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL (FM-SFC/EM-SQM-EHS)
fibromialgia.cat
@HealthWatchCat

Luisa Vázquez
Presidenta
ENDAVANT CHIC@S DE PACIENTS CÀNCER DE MAMA DEL VALL D’HEBRON
endavant-chicas.org
@asociacionendavantchicas | @ChicEndavant

Blanca Coll-Vinent, MD, PhD
Metge d’Urgències i coordinadora del Grup de treball Gènere en Salut
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Professora associada
UNIVERSITAT DE BARCELONA
clinicbarcelona.org

Ana Martí, PhD
Coordinadora Atenció i Participació Ciutadana
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON
vallhebron.com

 

 

xpabcncongress.com