CA | ES

Zona Expositors-2020

Zona d'expositors

En aquest apartat trobareu la relació de projectes que han participat en el Call for Projects de l’XPatient Barcelona Congress 2020:

xpabcncongress.com