CA | ES

[KEYNOTE SPEAKER – PONÈNCIA D’OBERTURA] ROBÒTICA PER A L’ASSISTÈNCIA EN TASQUES QUOTIDIANES DE PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS

[KEYNOTE SPEAKER – PONÈNCIA D’OBERTURA] ROBÒTICA PER A L’ASSISTÈNCIA EN TASQUES QUOTIDIANES DE PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS

La ponència ha explicat els avenços en la robòtica intel·ligent i social aplicada a l’atenció de persones grans o amb dificultats específiques. La Dra Carme Torras ha repassat el treball del seu grup de recerca en aspectes tant científics com d’aplicació. Des dels reptes de percepció 3D i manipulació d’objectes deformables, a la interacció entre la persona i el robot, tant física com social, incloent-hi també aspectes clau com l’ús de la intel·ligència artificial i la component ètica.

Carme Torras, PhD
Professora d’investigació
Cap del grup de recerca en robòtica assistencial i col·laborativa
INSTITUT DE ROBÒTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL (CSIC-UPC)
iri.upc.edu
@CarmeTorras_ROB | @IRI_robotics

xpabcncongress.com