CA | ES

ACREDITACIONS SEMINARI TARDA

28 set. 2022
15:30 - 16:00 H
AUDITORI FARRERAS VALENTÍ | HOSPITAL CLÍNIC

ACREDITACIONS SEMINARI TARDA

AUDITORI FARRERAS VALENTÍ
Hospital Clínic de Barcelona
Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona
– Escala 9. Planta 3. Entrada pel Hall de Villarroel o pel pati de Casanova –
veure la ubicació

xpabcncongress.com