CA | ES
[EXPERIÈNCIES I DEBAT] ROBOTS SOCIALS I INTERACCIÓ AFECTIVA PERSONA-ROBOT PER A LA CURA DE LES PERSONES
xpabcncongress.com