CA | ES

Susanna Aussó | FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

Responsable del Programa d’IA

Susanna Aussó | FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

Responsable del Programa d’IA
@ticsalut

Biografia

La Sra. Susanna Aussó és l’actual responsable del Programa d’IA de la Fundació TIC Salut Social. És Enginyera de Telecomunicacions, Enginyera Electrònica i Bioinformàtica especialitzada en recerca oncològica. La seva investigació s’ha centrat en el desenvolupament d’algoritmes en els camps de la genòmica, l’epigenòmica, la proteòmica i l’epidemiologia, tot i que en els darrers anys s’ha focalitzat en l’estratègia de transferència de coneixement per la implantació d’eines d’IA al Sistema de Salut. Ha participat en projectes d’innovació tant en l’àmbit nacional com internacional i actualment forma part d’un grup de treball liderat per la Comissió Europea per la definició del marc regulador per a l’avaluació d’algoritmes d’IA basats en imatge mèdica. Des del 2019 participa en la definició i posada en funcionament de l’estratègia per la implantació d’eines d’IA al Sistema de Salut de Catalunya.

[PONÈNCIA] ‘Model d’Intel·ligència Artificial per al Sistema de Salut de Catalunya basat en la persona’
Presentació de l’estratègia per la implantació d’eines d’IA al Sistema de Salut de Catalunya, focalitzada en la millora del benestar de les persones i que pivota sobre tres eixos principals: la Recerca i Innovació, l’Avaluació i la Implantació Sistèmica. Analitzarem com cadascun d’aquests eixos té com a objectiu final millorar l’atenció al pacient.

xpabcncongress.com