CA | ES

Sònia Riera | CONTROL LIVE

Directora general

Sònia Riera | CONTROL LIVE

Directora general

Biografia

La Sra. Sònia Riera és la directora general de la start-up Control Live. És Enginyera Tècnica de Mines, i màster en PRL per la Universitat Politècnica de Catalunya. MBA per la Euncet de Terrassa i especialista en gestió integrada de les organitzacions per la Universitat Oberta de Catalunya. Des de fa més de 20 anys ocupa càrrecs directius en empreses industrials d’àmbits diversos com l’automòbil o el ferroviari i, actualment, el sanitari.

[PONÈNCIA] ‘CONTROL LIVE®: La robòtica al servei de l’assistència i empoderament de les persones amb mobilitat reduïda.’

La mobilitat primerenca en qualsevol persona és essencial per mantenir la salut.

En els pacients aguts o crònics, o en els adults grans, és crítica per a la prevenció de les malalties, o la recuperació en qualsevol patologia.

Molts altres estudis validen aquesta afirmació, establint una llarga llista de conseqüències i afectacions que pateix una persona quan té molt baixa mobilitat.

En alguns casos aquesta immobilitat és induïda per part de responsables sanitaris a conseqüència d’una situació aguda com l’ingrés en una unitat de crítics o per un postoperatori, en altres és crònica per una malaltia neurodegenerativa, una lesió medul·lar o per alguna síndrome d’immobilitat.

Totes aquestes persones patiran conseqüències en la seva salut i qualitat de vida derivades de la immobilitat, en major o menor mesura, i aquestes seran en funció de dos aspectes: el primer és la seva situació de salut i patologies de base i el segon, la qualitat assistencial que rebin.

Un cop sobrevinguda la situació, induïda o no, només podrem incidir en el segon dels aspectes comentats: treballar perquè la qualitat assistencial sigui la millor possible.

Actualment l’opció passa perquè els recursos d’infermeria, auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, cuidadors, familiars, etc. dediquin les hores i esforços necessaris per fer mobilitzacions passives, canvis posturals, higiene, alimentació, canvi de drenatges, preparacions de medicació, cures, inspeccions oculars, etc., amb la freqüència suficient que impedeixi al màxim el deteriorament de la salut, però desgraciadament, la realitat és que no es disposa dels recursos suficients per donar cobertura a totes les necessitats i en totes les casuístiques.

Amb l’Smart Care Robot V-Chair de Control Live robotitzem una bona part del procés terapèutic assistencial que requereix mobilitzacions, amb l’objectiu de prevenir bona part d’aquestes conseqüències, i donant suport als equips assistencials on ells no arriben. Empodera el pacient, donant-li l’opció de ser mobilitzat a través de control per veu i desplaçar-se amb cadira de rodes elèctrica indoor, per la qual cosa s’evita, en molts moments la dependència del cuidador.

xpabcncongress.com