CA | ES

Sílvia Ricart, PhD | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)

Facultativa especialista en pediatria

Sílvia Ricart, PhD | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)

Facultativa especialista en pediatria
@SJDbarcelona_ca

Biografia

La Dra. Sílvia Ricart és pediatra formada a l’Hospital Sant Joan de Déu, especialitzada en pediatria interna hospitalària. Té un postgrau en Disseny i estadística en ciències de la salut per la UAB i és professora associada de la facultat de medicina de la UB. Des del 2012 treballa a la unitat de pacients crònics complexos, que actualment és part del servei d’atenció pal·liativa i pacient crònic complex pediàtric del mateix hospital. Millorar la qualitat de vida dels infants amb malalties greus, cronicitat i pluridiscapacitat constitueix un repte i alhora un estímul. Per això, en recerca treballa en la digitalització del servei C2p2 i, des del 2020, col·labora en el projecte AIccelerate (smart hospital care pathway engine). AIccelerate desenvolupa l’ús de la intel·ligència artificial i la robòtica social per optimitzar el control dels pacients a domicili i predir el risc de deteriorament.

PONÈNCIA «Desenvolupament d’un robot social per ajudar a tenir cura a domicili de nens amb malalties neurològiques avançades»

A les darreres dècades, la prevalença de nens supervivents de malalties greus està augmentant gràcies a la millora en els tractaments. Freqüentment, aquests nens tenen gran necessitat de cures i alta dependència tant dels cuidadors com de l’assistència proporcionada per l’equip de cronicitat complexa i cures pal·liatives hospitalàries.

Dins el projecte AIccelerate, l’Hospital St. Joan de Déu desenvolupa un robot social per donar suport a l’assistència a domicili d’aquests nens. Per tal de facilitar-ne la implementació, s’ha fet servir la metodologia investigació-acció-participació (IAP), on els usuaris finals del robot (famílies i professionals sanitaris) participen en el seu disseny.

A la 1a fase de l’IAP, mitjançant entrevistes i grups focals amb pares i professionals, s’han recollit les experiències i les necessitats de la comunitat respecte a l’ús d’eines d’e-Health. Aquestes necessitats s’han tingut en compte a la 2a fase (design thinking), on s’ha desenvolupat un robot social que integra un chatbot el qual permet la recollida de símptomes i constants del pacient, ofereix feedback i material educatiu a les famílies, i permet el contacte amb professionals del servei. També gestiona el flux de demandes telemàtiques dels pares, assignant el professional més adequat per a la seva atenció en un moment determinat. Actualment, s’està preparant la 3a fase (implementació): es farà un simtest i posteriorment una prova pilot amb famílies.

 

All session by Sílvia Ricart, PhD | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)

xpabcncongress.com