CA | ES

Rosa Romà | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Directora de Ciutadania, Innovació i Usuari

Rosa Romà | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Directora de Ciutadania, Innovació i Usuari
@rosa_roma

Biografia

Rosa Romà i Monfà és una professional especialitzada en la direcció estratègica, la transformació digital, el màrqueting i la creativitat. Actualment és la Directora de l’àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut i Degana del Col·legi Professional del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya. Llicenciada en Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Planificació per la Universitat Ramon Llull i Executive MBA per ESADE.

xpabcncongress.com