CA | ES

Rosa Maria Vivanco, MD, PhD, MPH | AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

Directora d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Qualitat i coordinadora de l’Àrea d’Avaluació

Rosa Maria Vivanco, MD, PhD, MPH | AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

Directora d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Qualitat i coordinadora de l’Àrea d’Avaluació
@vivanco_hidalgo | @AQuAScat

Biografia

La Dra. Rosa Maria Vivanco Hidalgo és metge especialista en neurologia, doctora en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra i actualment és directora d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Qualitat, i coordinadora de l’Àrea d’Avaluació a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. És membre de la Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i forma part del Global Policy Forum de la HTAi, societat internacional científica i professional d’avaluació de tecnologies sanitàries. És a més docent en màsters i postgraus de salut digital.

PONÈNCIA «Avaluació de les solucions de robòtica mèdica: perspectiva de les agències d’avaluació» 

La tecnologia ha anat avançant amb l’objectiu de cobrir necessitats de salut de la població, fins al punt de desenvolupar robots per ajudar o modificar la pràctica clínica habitual. Per poder ser considerats dins d’inclusió en cartera i garantir un sistema de salut equitatiu, eficient i de qualitat, aquestes solucions han de demostrar que són segures, efectives i cost-efectives, aportant valor. Com hauríem de fer aquest tipus d’avaluacions? Quins aspectes cal tenir en compte? Som capaços d’identificar totes les perspectives per determinar el valor d’aquesta tecnologia?

All session by Rosa Maria Vivanco, MD, PhD, MPH | AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

xpabcncongress.com