CA | ES

Ricard Ferrer | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON | VHIR | UB

cap del Servei de Medicina Intensiva | cap del Grup de Recerca Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació (SODIR) | professor associat del Departament de Medicina

Ricard Ferrer | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON | VHIR | UB

cap del Servei de Medicina Intensiva | cap del Grup de Recerca Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació (SODIR) | professor associat del Departament de Medicina
@ferrer_ricard

Biografia

El Dr. Ricard Ferrer Roca és llicenciat en Medicina i Cirurgia (1992) per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Medicina (2010) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Especialista en Medicina Intensiva des de 1998, ha completat diversos programes de formació directiva a IESE i ESADE. Ha ocupat altres càrrecs directius en societats científiques de la seva especialitat en l’àmbit nacional i internacional.
La seva àrea d’expertesa clínica són la sèpsia i les infeccions greus amb més de 50 publicacions indexades en l’àmbit del pacient crític. És professor associat del Departament de Medicina de la UB. Ha estat també guardonat amb diversos premis i distincions nacionals i estrangeres.

xpabcncongress.com