CA | ES

Raquel Sebio | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | IDIBAPS

Fisioterapeuta – Servei de Rehabilitació | Investigadora Post-doctoral

Raquel Sebio | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | IDIBAPS

Fisioterapeuta – Servei de Rehabilitació | Investigadora Post-doctoral
@RaquelSebio | @HClinicPrehab

Biografia

La Raquel Sebio és fisioterapeuta experta en Fisioteràpia respiratòria i oncològica i doctora en Ciències de la Salut per la Universitat de A Corunya. La seva trajectòria professional ha estat lligada a l’àmbit de l’exercici físic terapèutic i més concretament a la prehabilitació oncològica des de l’any 2013 quan va començar la seva tesi doctoral. Actualment compagina la seva feina assistencial com a fisioterapeuta de l’Hospital Clínic de Barcelona amb l’activitat investigadora a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS). La Raquel és autora de diversos articles científics i col·laboradora en projectes de recerca d’àmbit nacional i internacional. També és professora de grau i postgrau a l’àmbit de la Fisioteràpia des de l’any 2012.

[PONÈNCIA]Patient Empowerment for Major Surgery Preparation at Home – Apropant la prehabilitació a la realitat dels pacients’

La prehabilitació és una intervenció multimodal amb l’objectiu de preparar el subjecte per a fer front a un esdeveniment estressant, habitualment un procediment quirúrgic. Tradicionalment, els programes de prehabilitació s’han desenvolupat dins de l’àmbit hospitalari amb l’objectiu de facilitar la supervisió i adherència dels components, especialment de l’exercici físic. No obstant això, la capacitat dels serveis hospitalaris per absorbir el volum de pacients que es podrien beneficiar d’aquests tipus d’intervenció així com el terciarisme, tan freqüent en el nostre entorn, dificulta la implementació d’aquests programes a la pràctica clínica habitual. És per aquest motiu, que la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) en aquest context podria afavorir no només l’accés als programes de prehabiltiació sinó també millorar l’adherència (sobretot a l’exercici) a mig i llarg termini. En aquesta línia, el projecte PAPRIKA és una intervenció multimodal basada en l’ús de les TICs dissenyada per millorar la condició física i psicològica dels pacients que seran sotmesos a una cirurgia major i que es fonamenta en dos grans pilars: 1) facilitar l’accés a la prehabilitació a l’àmbit comunitari i 2) promoure l’empoderament i el canvi conductual per facilitar l’adherència a hàbits de vida saludable a llarg termini.

xpabcncongress.com