CA | ES

Olinda Anía | COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ D’USUARIS I PACIENTS DEL CLÍNIC

Membre

Olinda Anía | COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ D’USUARIS I PACIENTS DEL CLÍNIC

Membre

Biografia

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1985), Màster en Relacions Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya (1993) i Experta en Ètica i Administració i en Sector Públic i Control, per la Universitat de Barcelona (2016-2018).

Durant molts anys, va desenvolupar la seva activitat professional en diferents organismes del Departament de Salut, on va desenvolupar funcions relacionades amb la planificació dels recursos humans del sistema de salut i d’ordenació, formació i desenvolupament de les professions sanitàries. Va formar part de l’equip que va elaborar i redactar el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries a Catalunya (LBPS, 2003), i és coautora d’una investigació qualitativa sobre els ciutadans i els professionals sanitaris, que forma part del Llibre Blanc i de diverses publicacions.

A partir del 2014, s’incorpora a la Secretaria d’Administració i Funció Pública on desenvolupa funcions en l’àmbit de la planificació, proposta, coordinació de projectes relacionats amb la governança i transformació de l’Administració.

Actualment, ocupa el lloc de responsable de polítiques d’integritat i bon govern a la Secretaria de Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i coordina el Programa de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat de la Generalitat de Catalunya.

És membre de la Comissió de participació d’usuaris i pacients del Clínic com a mare de pacient (avui ja només usuària), de la seva filla Blanca.

[PONÈNCIA] ‘L’experiència de participació en la Comissió d’usuaris i pacients del Clínic’
Des del 2018 forma part de la Comissió d’usuaris i pacients del Clínic, creada pel consell de govern de l’Hospital, el 2017, com un espai de deliberació que permet situar l’experiència del pacient en un marc de relació directa i paritària amb els màxims òrgans de govern de la institució. En aquesta sessió compartirà la reflexió sobre la participació en aquesta comissió, en quin entorn se situa, què significa i què se n’espera.

xpabcncongress.com