CA | ES

M. Rocío Barros | PARC DE SALUT MAR

TCAI en salut mental

M. Rocío Barros | PARC DE SALUT MAR

TCAI en salut mental

Biografia

Hem de dir de Rocío Barros que és una dona molt treballadora i compromesa amb el seu treball, des que va començar a treballar en CAEM. Destaca per la seva resolució i versatilitat en el desenvolupament de les tasques. A més a més, la seva personalitat, alegre i sociable, va fer que s’integrés de forma
adequada i ràpida a l’equip. En el treball, desenvolupa diverses competències assistencials, on el pacient / user aconsegueix anar desenvolupant les seves activitats de la vida diària. Destaca un gran sentit de l’observació, que fa que implementi estratègies per anar creixent en els objectius de les seves
tasques.

PONÈNCIA: ‘Silenci!, es roda’

Objectiu i població diana:
Gestionar l’oci i les emocions dels pacients durant la situació de confinament generada per la pandèmia COVID-19 de X usuaris hospitalitzats en la unitat de mitja i llarga estada psiquiàtrica mitjançant una activitat utilitzant les TICs.

Intervencions:

  • Es va dissenyar una activitat amb el nom: “Silenci!, es roda” que va consistir en la gravació d’un videoclip dins de la unitat de rehabilitació psicosocial.

  • Es va sol·licitar documentació de drets d’imatge a pacients i/o tutors legals.

  • Es va dur a terme votació per escollir la música.

  • Es va realitzar un brainstorming conjunt per definir les escenes del vídeo.

  • Es va gravar amb mòbils i muntar el videoclip amb el programa X.

Conclusions:

  • Fomentar el sentiment de pertinença a un grup i cohesió social.

  • Iniciativa dels pacients per realitzar el vídeo donada la necessitat del moment.

  • Aquesta activitat dona suport al model de recuperació basat en l’empoderament i l’actitud centrada en la possibilitat de millora.

  • No és tant el que passa si no l’actitud amb la qual s’encaren els problemes.

xpabcncongress.com