CA | ES

Luis Merino, PhD | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

Co-Director Service Robotics Laboratory

Luis Merino, PhD | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

Co-Director Service Robotics Laboratory
@lmercab

Biografia

Luis Merino és Professor Titular en Enginyeria de Sistemes i Automàtica de la Universitat Pablo de Olavide (UPO), de Sevilla, on dirigeix el Laboratori de Robòtica de Serveis. En la UPO, ha estat Subdirector de l’Escola Politècnica Superior durant cinc anys. Actualment és Coordinador Acadèmic del Grau en Enginyeria Informàtica. Entre les seves línies de recerca es troba el desenvolupament de robots socials. En aquest àmbit, ha realitzat recerques sobre tècniques de navegació social, el desenvolupament de comportaments socials, i l’aprenentatge automàtic aplicat a la robòtica social. Ha liderat la participació de la UPO en dos projectes finançats per la UE sobre aquests temes, i també ha iniciat una important col·laboració amb Honda Research Institute Japan en robòtica social.

PONÈNCIA «El robot social Haru: capacitats i experiències»

En la ponència, es presentarà al robot social Haru, desenvolupat en col·laboració amb Honda Research Institute al Japó. Durant la xerrada, es resumiran les guies principals del seu disseny, així com les seves capacitats actuals en termes de percepció, actuació i interacció home-màquina. La presentació resumirà alguns dels casos d’ús en els quals el robot ha estat emprat, i els resultats d’alguns estudis en diversos àmbits. Finalment, es presentaran algunes de les aplicacions en l’àmbit de les cures que s’estan considerant per a Haru.

 

All session by Luis Merino, PhD | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

xpabcncongress.com