CA | ES

Laura Fernández | FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB

Recercaire

Laura Fernández | FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB

Recercaire
@fsie_uab

Biografia

Laura Fernández Maldonado és investigadora social de la Fundació Salut i Envelliment UAB.  Llicenciada en Informació per la UOC, D.E.A. del Programa de Doctorat en Sociologia (UAB). Ha desenvolupat durant 20 anys projectes de formació, informació i recerca en camps com l’alfabetització en salut i digital, la salut de la dona, l’autocura de les condicions cròniques i la salut digital, així com ha desenvolupat projectes per promoure la participació social en la salut i l’associacionisme. Posseeix la certificació de Màster Formador corresponent al Programa de Formació en Autocura de Malalties Cròniques de la Universitat de Stanford, Certificació de Social Intrapreneurship for Innovation in Health (ASHOKA) i un postgrau en recerca qualitativa (UAB).

[PONÈNCIA] ‘Incorporant la perspectiva de les persones grans en la investigació amb eines tecnològiques: lliçons apreses del projecte NESTORE’

El projecte Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday life activities (NESTORE) té per objectiu el de contribuir a l’envelliment actiu i saludable de les persones grans. Durant les fases d’organització i desenvolupament del treball de camp de l’estudi pilot es van aplicar una sèrie de metodologies que van optimitzar el procés de reclutament i retenció de les persones participants. El projecte havia d’afrontar les dificultats inherents a l’ús dels dispositius tecnològics, l’adherència a la intervenció i mantenir la motivació i seguiment. L’aplicació d’una adaptació del model TIBAR de Kammerer aplicat en el context d’un projecte tecnològic va tenir un impacte molt positiu en l’estratègia de seguiment i retenció. De l’experiència van sorgir aprenentatges i experiències que redundaran en futurs estudis per mantenir la ràtio de participació en projectes d’aquestes característiques i reduir la taxa d’abandonament, inclòs en circumstàncies adverses com la crisi esdevinguda per la pandèmia del COVID-19 així com incorporar les preferències i necessitats de les persones en les fases de codisseny.

Altres webs de referència:https://www.uab.cat/web/fundacio-salut-i-envelliment-1345754058073.html

xpabcncongress.com