CA | ES

Laura Ciria, PhD | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA

eLearning Manager del Programa eHealth ICOnnecta’t

Laura Ciria, PhD | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA

eLearning Manager del Programa eHealth ICOnnecta’t

Biografia

Laura Ciria-Suárez és psicòloga general sanitària i antropòloga, doctora en psicòloga clínica i de la salut, amb especialització en oncologia, per la UB. Actualment és eLearning manager del programa ICOnnecta’t de l’Institut Català d’Oncologia i imparteix docència a un grau universitari.

PONÈNCIA «Programa d’educació eHealth per a pacients amb càncer de mama»

ICOnnecta’t-Campus és una plataforma innovadora de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) co-creada per pacients i professionals sanitaris on s’ofereixen recursos adaptats al pacient amb càncer. Aquest campus és el segon nivell d’un ecosistema digital esglaonat de salut compost per 4 nivells: cribratge i monitorització, campus d’educació sanitària, comunitat de suport psicosocial, i psicoteràpia positiva grupal per videoconferència. Durant els 2 primers anys del programa, 363 dones amb càncer de mama es van registrar a ICOnnecta’t, 234 participant activament. D’aquestes 234, 91 van consultar com a mínim un recurs educatiu del campus. Els recursos emocionals i mèdics van ser els continguts més visualitzats i el format audiovisual el més consultat. Els recursos es van visualitzar principalment durant els primers tres mesos des de la inscripció. Les usuàries que van ser guiades per visitar el campus van ser més actives que aquelles que hi van accedir de manera espontània. És important continuar explorant les diferents opcions digitals per oferir estratègies de prevenció basades en l’educació sanitària.

All session by Laura Ciria, PhD | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA

xpabcncongress.com