CA | ES

Josep Estadella | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Coordinador del procés ambulatori del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Josep Estadella | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Coordinador del procés ambulatori del Servei de Ginecologia i Obstetrícia
@Donasantpau

Biografia

El Dr. Josep Estadella és metge ginecòleg i actualment és el Coordinador del procés ambulatori del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP). Forma part de la Comissió de Tecnologies de la Comunicació i Documentació Clínica del  HSCSP i ha participat en la implementació del model d’atenció no presencial en el mateix. La seva àrea assistencial principal inclou la patologia ginecològica benigna , on ha engegat projectes d’innovació tecnològica per millorar l’assistència a les pacients. També és professor associat mèdic a la Universitat Autònoma de Barcelona dins el Grau de Medicina i posseeix un Màster en Educació i TICs

[PONÈNCIA] ‘Efectivitat de la realitat virtual per millorar l’experiència de la pacient durant la realització d’una histeroscòpia’

La histeroscòpia consisteix en la introducció d’una petita càmera a través del coll de l’úter per visualitzar el seu interior. Actualment és el procediment gold-standard per a l’avaluació i el tractament de la majoria de les patologies benignes intrauterines. Aquest procediment es realitza habitualment a la consulta ginecològica i sense necessitat d’anestèsia. Tot i l’alta resolució i les taxes de seguretat, algunes pacients poden experimentar dolor de moderada intensitat que pot requerir suspendre el procediment, representant la primera causa de fracàs terapèutic. El dolor és una reacció subjectiva i multifactorial que pot ser modulada per diferents estats psicològics com l’ansietat. Els nivells d’ansietat abans o durant el procediment estan directament relacionats amb la percepció del dolor durant els exàmens ginecològics.

S’han estudiat diferents opcions no farmacològiques per a la reducció del dolor durant la histeroscòpia ambulatòria, com la música o la hipnosi amb resultats variables. Els entorns de realitat virtual s’han utilitzat amb èxit per reduir el dolor en diferents situacions, com dolor crònic, cremades o procediments dentals.

Amb l’objectiu de millorar l’experiència de la usuària, vam decidir realitzar un estudi aleatoritzat per valorar l’efectivitat de l’ús d’entorns de RV en l’ansietat i dolor percebuts durant la realització de la histeroscòpia ambulatòria. Presentem els resultats de les primeres 80 pacients del nostre estudi i les possibles aplicacions d’aquesta tecnologia en l’àmbit de la ginecologia.

xpabcncongress.com