CA | ES

Joan Escarrabill | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Espai d'Intercanvi d'experiències (living lab)

Joan Escarrabill | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Espai d'Intercanvi d'experiències (living lab)
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Biografia

Joan Escarrabill és doctor en Medicina (UB), màster en Direcció d’Institucions Sanitàries (UAB) i especialista en Pneumologia. Ha treballat a l’Hospital Universitari de Bellvitge (1984-2005). Ha treballat en l’àrea d’innovació de l’Institut d’Estudis de la Salut (fins a 2011) i posteriorment com a director de l’àrea d’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries (AQuAS).

Des de 2012 treballa a l’Hospital Clínic (Barcelona) centrat en l’avaluació de l’experiència del pacient. Des del 2019 desenvolupa aquests projectes a l’Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab) de l’Hospital Clínic.

Des del 2012 promou la comunitat de pràctica “XPA-Patient experience (Barcelona)” que agrupa professionals sanitaris i del món de la tecnologia i pacients interessats per l’avaluació de l’experiència de pacients. En aquest context s’edita la publicació digital “XPA & Health Communication” i s’organitza un congrés anual “XPatient Barcelona Congress”. També és membre de la junta directiva de “Shared Patient Experience SPX”, una associació que agrupa professionals de diferents hospitals europeus interessats en compartir iniciatives de millora dels serveis al voltant de l’experiència de pacients.

Ha publicat més de 100 treballs en revistes indexades.

All session by Joan Escarrabill | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

xpabcncongress.com