CA | ES

Joan Carles Medina | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA | UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Investigador | Professor

Joan Carles Medina | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA | UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Investigador | Professor
@JoanC_Medina

Biografia

El Dr. Joan Carles Medina Alcaraz és investigador del programa ICOnnecta’t de l’ICO i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. També és investigador extern de la Universitat de Barcelona. La seva recerca se centra en el camp de la psicologia clínica i de la salut, així com en la seva integració amb eines digitals. Participa en diversos projectes destinats a implementar i avaluar intervencions psicològiques, tant de manera presencial com mitjançant plataformes en línia. A l’ICO, forma part de l’equip liderat pel Dr. Cristian Ochoa Arnedo.

[PONÈNCIA] ‘ICOnnecta’t: Un ecosistema digital de suport psicosocial en càncer’

Oncommun (oncommun.eu) és un projecte Europeu que ha permès desenvolupar un ecosistema digital de serveis educatius i psicosocials flexible i esglaonat, que garanteix un cribratge, seguiment i suport de qualitat a les persones amb càncer. Aquest ecosistema s’ha anomenat ICOnnecta’t, i ha passat a formar part integral de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), a més d’adaptar-se a d’altres institucions estatals i europees. Supervivents de càncer i professionals sanitaris de diverses disciplines (des de la psicologia fins al treball social) interactuen a ICOnnecta’t mitjançant intervencions en línia, personalitzades en base a les necessitats de cada moment del procés oncològic. Actualment, la plataforma ja ha pogut donar servei a més de 1000 persones amb diagnòstic de càncer, mostrant una ràtio d’ús de més del 70%. Així mateix, s’han aconseguit reduir enormement els temps d’espera per rebre assistència psicosocial i educació sanitària, situant-se entre 2 i 6 dies. El monitoratge que incorpora ICOnnecta’t també ha permès comprovar que la major part de les pacients responen al diagnòstic amb resiliència, i que dins l’ecosistema es mantenen en nivells lleus de malestar o estrès, entre d’altres indicadors. Finalment, aquesta solució tecnològica mostra resultats prometedors pel que fa a l’augment de l’eficiència del sistema sanitari, també des d’una perspectiva de cost-utilitat.

xpabcncongress.com