CA | ES

Felip Miralles, PhD. | Eurecat

Director de la Unitat de Digital Health

Felip Miralles, PhD. | Eurecat

Director de la Unitat de Digital Health
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Biografia

Felip Miralles és Enginyer del Software per la Universitat Politècnica de València, màster en Sistemes d’Informació pel New Jersey Institute of Technology i Doctor en Enginyeria i Tecnologies Avançades per la Universitat de Barcelona. 

Ha liderat projectes TIC tant en el sector públic com a l’empresa privada. És professor, investigador principal i emprenedor en múltiples iniciatives i àmbits de la Salut Digital. Els seus interessos de recerca abasten el modelatge i la representació de coneixement mèdic, interfícies multimodals, telemonitoratge, salut mòbil, models predictius i prescriptius, sistemes de suport a la decisió clínica i interoperabilitat, per progressar més enllà de l’estat de l’art en camps de la Salut Digital, com ara l’atenció integrada, l’analítica de dades en medicina i la biomecànica. 

Ha estat coordinador i investigador principal a grans projectes d’R+D internacionals públics i privats com els projectes europeus CONNECARE, BackHome, Synergy-COPD, SAAPHO i BrainAble. Actualment és el director de la Unitat de Digital Health del centre tecnològic Eurecat, especialitzada en arquitectures orientades a serveis, mobilitat, Internet de les coses, anàlisi massiu de dades, aprenentatge automàtic i tecnologies d’assistència per dissenyar, construir i desplegar productes i serveis innovadors per a una medicina preventiva, predictiva, personalitzada, participativa, de precisió i basada en el valor. 

All session by Felip Miralles, PhD. | Eurecat

xpabcncongress.com