CA | ES

Débora Koatz | INSTITUT UNIVERSITARI AVEDIS DONABEDIAN (UAB)

Investigadora i coordinadora de projectes

Débora Koatz | INSTITUT UNIVERSITARI AVEDIS DONABEDIAN (UAB)

Investigadora i coordinadora de projectes
@Inst_Donabedian

Biografia

Débora Koatz és investigadora i coordinadora de projectes en l’Institut Universitari Avedis Donabedian (UAB) des de 2010. Coordina el Màster i Diploma de Postgrau en Gestió i metodologia de la qualitat i seguretat de l’atenció en salut (UAB), i és dissenyadora instruccional (guies de bona pràctica i formació en línia). Ha treballat durant els últims anys en projectes relacionats amb apoderament de pacients amb malalties cròniques, salut mental i inserció laboral, la implementació de comunitats de pràctica i diversos projectes relacionats amb serveis socials, realitzant també tasques d’avaluadora de centres i serveis.
És investigadora en la Xarxa de Recerca en Serveis de Salut en Malalties Cròniques (REDISSEC-*RETICS) i en la Xarxa de Recerca en Cronicitat, Atenció Primària i Promoció de la Salut (RICAPPS-*RICORS). També és formadora del model IPS per a Espanya i Llatinoamèrica en el IPS Employment Center (USA).
Llicenciada en Psicologia (Universitat de Buenos Aires). Postgrau en Mètodes de Recerca Qualitativa i en Estratègies de Recerca en Estudis de Mercat, Imatge Institucional i Opinió Pública (Universitat de Buenos Aires). Així mateix, és Màster en Direcció de Serveis Socials i Benestar Social (Universitat d’Alcalá), i Màster de Gestió i Metodologia de la Qualitat assistencial (Universitat Autònoma de Barcelona).

PONÈNCIA: «Comunitat de pràctica virtual para l’empoderament de persones amb cardiopatia isquèmica: co-disseny i implementació»

E-mpodera2 és una Comunitat de Pràctica virtual (CdPv) per a l’apoderament de persones amb cardiopatia isquèmica (CI). Es realitza en el context d’un assaig clínic controlat aleatoritzat (ECA) que s’està duent a terme a Catalunya, Madrid i Canàries, per a avaluar el cost-efectivitat de la CdPv.
En una fase prèvia, la intervenció va ser co-dissenyada amb persones amb CI (pacients experts) i professionals sanitaris. Es va elaborar un Patient Journey Map (PJM) que va permetre visualitzar les necessitats d’apoderament de les persones amb CI, desenvolupar i testar continguts per donar resposta a les seves necessitats i prioritats.
Posteriorment, durant el ECA, es van reclutar pacients amb diagnòstic recent de CI per a participar en la CdPv o en el grup control (atenció habitual). Es van crear continguts basats en els elaborats en la fase de co-creació prèvia i en les contribucions de les persones que participen, a més de les dimensions de l’apoderament. Una moderadora dinamitza i respon inquietuds secundades per un equip professional multidisciplinari. La co-creació és contínua i a mesura, per a satisfer necessitats educatives i emocionals de diferents tipus de participants, promovent oportunitats d’interacció (sincrònica i asincrònica). La CdPv sembla promoure un context d’aprenentatge actiu per a l’apoderament de persones amb CI.

Altres pàgines web de referència: fadq.org

xpabcncongress.com