CA | ES

Debora Gil | UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA | CENTRE VISIÓ PER COMPUTADOR

Professora | cap del grup Interactive and Augmented Modelling (IAM)

Debora Gil | UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA | CENTRE VISIÓ PER COMPUTADOR

Professora | cap del grup Interactive and Augmented Modelling (IAM)

Biografia

La Dra. Debora Gil és doctora en Matemàtiques, professora al Departament de Ciències de la Computació i responsable del grup Interactive and Augmented Modelling (IAM, iam.cvc.uab.es) del Centre de Visió per Computador (CVC). La seva recerca se centra en la modelització de dades heterogènies per a sistemes de suport a la diagnosi i la intervenció. És coautora de més de 150 treballs, 61 d’ells articles en revistes (45 indexades). Ha liderat diversos projectes en l’àmbit nacional (6 competitius i 5 amb empreses) i internacional (lidera la participació del CVC en el projecte E-pilots, H2020-CS2-CFP08-2018-01, i coordina el projecte Topiomics-ATTRACT).

[PONÈNCIA]Up4Health: Inteligent radiomics for early diagnosis of lung pathologies

Up4Health, és una arquitectura SaaS client-servidor per al diagnòstic com a servei (DaaS). Atès que DaaS no requereix instal·lar aplicacions en els propis equips dels clients, permet l’ús per part de diversos usuaris de programes altament especialitzats (implementats en diferents idiomes, tal com passa a la investigació) sense despeses addicionals per a l’adquisició de maquinari o la concessió de llicències. Un DaaS adaptat a les necessitats clíniques no només alleugeriria els costos de llicències, sinó que també facilitaria l’accés fàcil i ràpid als prototips existents dels mètodes desenvolupats a CVC i als nous mètodes d’assistència al diagnòstic. Per tant, contribuirà i cobrirà dues mancances principals: la millora del rendiment dels nostres mètodes mitjançant la recopilació i la prova de noves dades i, per fer la investigació més accessible a la comunitat clínica. Durant el projecte s’instal·laran dos serveis principals de diagnòstic centrats en la “radiòmica intel·ligent per al diagnòstic precoç de patologies pulmonars”: BronchoX per al diagnòstic precoç del càncer de pulmó mitjançant exploracions CT-PET i TEPX per a la detecció i evolució precoç de l’embolisme pulmonar (PE) en pacients de Covid-19 amb CT-SPECT.

 

 

xpabcncongress.com