CA | ES

Daniel Serrano | EURECAT

Director de la Unitat de Robòtica

Daniel Serrano | EURECAT

Director de la Unitat de Robòtica
@DaniSerranoROB

Biografia

Daniel Serrano és director de la Unitat de Robòtica a Eurecat. Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i Màster en Robòtica i Automatització per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té una experiència professional de 17 anys de robòtica autònoma i cognitiva. Ha treballat sempre a empreses d’alta tecnologia, startups i centres tecnològics. Com a investigador, s’ha centrat en la generació de comportaments robot autònoms i intel·ligents, tant per a aplicacions de robòtica de serveis com assistencial i col·laborativa. Ha participat en més de 30 projectes, tant nacionals com europeus, actuant com a investigador, autor i coautor de diverses publicacions tècniques i científiques.

PONÈNCIA «Robòtica afectiva en l’atenció i interacció»
La robòtica té un paper a jugar en el present i el futur de la nostra societat, assistint i ajudant allà on els serveis i mitjans actuals no arriben. Un aspecte clau per a la introducció de noves tecnologies a qualsevol sector és l’acceptació per part de l’usuari. En particular, en la cura i l’atenció de pacient, una interacció entre l’humà i el robot ha de ser natural i d’aquesta manera fins i tot pot repercutir en positiu i millorar el resultat emocional i cognitiu. Aquesta ponència repassarà alguna de les experiències recents d’Eurecat en aquest àmbit i presentarà el concepte en desenvolupament del projecte Never Home Alone orientat a desenvolupar una solució de robot per acompanyar i assistir-hi grans vivint en solitud.

All session by Daniel Serrano | EURECAT

xpabcncongress.com