CA | ES

Carlos Molina, MD | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

Cap de Secció Neurología, Unitat d’Ictus, Hospital Universitari Vall d’Hebron

Carlos Molina, MD | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

Cap de Secció Neurología, Unitat d’Ictus, Hospital Universitari Vall d’Hebron
@carlosmictusvh | @HarmonicsEit

Biografia

El Dr. Carlos Molina és el cap de l’Unitat de Ictus de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona des de 2004. El Dr. Molina té una àmplia experiència en el diagnòstic i tractament del ictus isquèmic i hemorràgic agut. És un líder reconegut i prestigiós en teràpies de reperfusió per al ictus isquèmic agut i la prevenció secundària del ictus. A més, Carlos Molina ha dirigit diversos assajos clínics multicèntrics i registres prospectius per al ictus agut. Té més de 460 articles en revistes peer-review (índex H 58), principalment en el camp de l’avaluació no invasiva de la reperfusió en el ictus agut. Carlos Molina és editor de la revista Stroke Journal i membre del comitè executiu de diversos assajos sobre el ictus agut i la prevenció secundària del ictus.

En els últims anys, el Dr. Molina està implementant el programa d’atenció al ictus basat en el valor a l’Hospital Vall d’Hebron i liderant la transformació digital del procés d’atenció al ictus. El Dr. Molina és cofundador de NORA, una plataforma digital per a agilitar la comunicació entre el pacient i els professionals, optimitzar l’adherència al tractament, el compromís del pacient i el seguiment integral. El Dr. Molina és el líder clínic del projecte HARMONICS, recolzat per EIT Health dins de la categoria High value care.

PONÈNCIA: «HARMONICS. Un ecosistema d’atenció a l’ictus basat en el valor»

El projecte HARMONICS representa un ecosistema integral d’atenció al ictus i proposa una solució innovadora, basada en el valor, per a estandarditzar el procés associat al ictus i la recollida de dades i indicadors clínics. La implementació del projecte a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha reportat un impacte positiu en la qualitat de vida dels pacients en produir tant disminucions significatives en la durada de l’estada hospitalària i recurrència del ictus, com a millores en l’adherència al tractament i en l’estat de depressió i ansietat dels pacients.

Dins de les dades que es recullen s’inclouen indicadors de mètriques de temps, procés, qualitat i de cost, que avaluen l’impacte i l’eficiència que aquesta solució suposa al sistema sanitari.

Les dades es recullen mitjançant la plataforma Nora, una aplicació desenvolupada en el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) que, a més, facilita la comunicació entre pacients i personal sanitari. D’aquesta manera, HARMONICS facilita l’optimització del sistema sanitari, assegurant l’accés dels ciutadans europeus a una atenció d’alt valor, situant al pacient i cuidador en el centre del procés assistencial millorant la seva experiència i, conseqüenment, la seva qualitat de vida. Gràcies a la instauració del projecte, aquesta innovadora solució s’està implementant en 5 hospitals de la xarxa del ICS i a Coïmbra.

xpabcncongress.com