CA | ES

Antoni Nello | PACIENT

Doctor en moral i pacient de l'Hospital Clínic de Barcelona

Antoni Nello | PACIENT

Doctor en moral i pacient de l'Hospital Clínic de Barcelona

Biografia

Nascut a Barcelona l’any 1950. Doctor en moral per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1994). Ha estat professor titular d’Antropologia i Ètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Jubilat el 2016, continua donant algunes classes a la Facultat de Teologia de Catalunya i és professor estable a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Docent col·laborador a l’Escola de Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona.

xpabcncongress.com