CA | ES

Anna Gomez | LEGIT HEALTH

Patient Affairs Manager

Anna Gomez | LEGIT HEALTH

Patient Affairs Manager
@LegitHealth_

Biografia

La Sra. Anna Gomez és l’actual responsable del departament de Patient Affairs (Relacions amb Pacients) de Legit Health, startup espanyola que ha creat una eina capaç de classificar automàticament les lesions dermatològiques amb tan sols observar les imatges i les Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Graduada en Biologia Humana (UPF) i especialitzada amb un màster en Màrqueting Farmacèutic (CESIF), ha desenvolupat la seva carrera tant en l’àmbit hospitalari com en la indústria. Actualment, cursa de manera complementària un màster en Transformació Digital en el sector Salut pel foment del canvi de paradigma i de la digitalització dels serveis assistencials, col·locant al pacient en el centre de l’atenció.

[PONÈNCIA] ‘Intel·ligència artificial per millorar l’experiència del pacient en el seguiment de malalties cròniques de la pell’

En les malalties dermatològiques, la falta de comunicació efectiva entre metge i pacient, pot generar endarreriment en el diagnòstic i disminució en l’efectivitat dels procediments i resultats de salut. Aquesta comunicació, més enllà de servir com a font d’informació per a la pràctica clínica, ha de servir perquè el pacient se senti escoltat, i sigui copartícip de les decisions preses durant el transcurs de la seva malaltia. L’activació i empoderament del pacient també són imprescindibles per a garantir uns millors resultats en salut, augmentar l’adherència als tractaments i reduir les despeses econòmiques de l’assistència sanitària.

Legit Health és la revolucionària eina de comunicació i intel·ligència clínica basada en intel·ligència artificial per al diagnòstic i seguiment de malalties cròniques de la pell. Amb l’objectiu d’activar i empoderar als pacients perquè prenguin un rol més participatiu en el seguiment i cura de la seva malaltia, aquesta eina permet al pacient reportar en qualsevol moment i lloc un nou brot, lesió o patologia, augmentant així la seva autonomia i autogestió, i reduint alhora la pèrdua d’informació entre visites mèdiques. Posant el focus en el pacient, Legit Health té la visió de crear comunitats, en col·laboració amb les associacions de pacients, per a millorar l’acompanyament i reduir la sensació de solitud i incomprensió.

xpabcncongress.com